Staten

Här hittar du information om vilka pensionsavtal som finns i staten.

Personer på kontor

PA16 - det statliga pensionsavtalet

Det statliga pensionsavtalet PA16 gäller för dig som arbetar vid myndighet, affärsverk, universitet/högskola eller statsunderstödd stiftelse.

Läs mer
Avtal

ITP-avtalet

ITP-avtalet gäller för dig som arbetar i ett privat eller statligt ägt bolag. Anställda i PostNord har dock ett eget pensionsavtal, ITP-P. ITP-avtalet omfattar ålderspension och sjukpension, liksom skydd för efterlevande

Läs mer