ITP-avtalet

Publicerad: 2022-04-20

ITP-avtalet gäller för dig som arbetar i ett privat eller statligt ägt bolag. Anställda i PostNord har dock ett eget pensionsavtal, ITP-P. ITP-avtalet omfattar ålderspension och sjukpension, liksom skydd för efterlevande.

ITP-avtalet finns i två varianter

  • ITP 1 – normalt för anställda födda 1979 eller senare
  • ITP 2 – normalt för anställda födda 1978 eller tidigare

ITP-P

För dig som arbetar på Post Nord gäller avtalet ITP-P. Läs mer om det här 

Ålderspension enligt ITP 1

ITP 1 är en premiebestämd pension. Premiebestämd pension innebär att det är fastställt hur mycket arbetsgivaren ska betala in i pensionspremier. Pensionens storlek bestäms sedan av vilken avkastning pengarna ger och vilka förvaltningsavgifter som tas ut.

Du börjar tjäna in till din ITP 1 från 25 års ålder. Du kan komma överens med din arbetsgivare om att fortsätta tjäna in till pension efter 65 år. Du bestämmer själv hur dina pensionspengar förvaltas.

ITP 1-pensionen betalas normalt ut från 65 år. Du kan välja att ta ut den tidigare eller senare. Du kan också välja om den ska betalas ut livsvarigt eller under kortare tid.

Efter 65 års ålder kan du ta ut pension och arbeta samtidigt, om du vill.

Ålderspension enligt ITP 2

ITP 2 består av en förmånsbestämd del och en premiebestämd del (ITPK).

Med förmånsbestämd pension är det fastställt vilken pension de anställda ska få, oavsett om börsen går upp eller ner. Arbetsgivarens premier sätts då utifrån vad som krävs för att ge denna pension.

Du tjänar in till ITP 2-pension mellan 28 och 65 års ålder. För den premiebestämda delen av ITP2 (ITPK) kan du själv bestämma om placering och förvaltning.

Pensionsåldern i ITP 2 är normalt 65 år, men du kan ta ut pensionen både tidigare och senare. Du kan också bestämma om du ska ta ut den livsvarigt eller under en kortare period.

Observera att du inte kan tjäna in mer ITP 2 efter 65 års ålder. Du kan dock komma överens med din arbetsgivare om att tjäna in ITP 1 istället.

Läs mer om ITP 1 och ITP 2 

Ålderspension enligt ITP1 eller ITP2 – några undantag

Det finns undantag när det gäller vilket ITP-avtal du ska tillhöra. Tjänar du mer än 581 000 kronor per år eller arbetar på ett företag som nyligen tecknat kollektivavtal kan du ha ITP 1 trots att du är född före 1979.

Flexpension

Flexpensionen är ytterligare en premie som betalas in. Flexpension är tänkt att kunna fungera som en delpension eller som ett tillägg till ITP 1 eller ITP 2. Flexpension finns reglerad i centrala avtal för respektive bransch.

Om du blir sjuk

Blir du sjuk en längre tid kan du få sjukpension genom IPT-avtalet. Den betalas ut som komplettering till ersättning från försäkringskassan.

Läs mer om sjukpension enligt ITP1 och ITP2 på Alectas webbplats

Skydd för din familj

Avlider du finns skydd för de efterlevande. Det kan komma från tjänstegrupplivförsäkringen TGL, från familjepension eller från eventuellt tecknat familjeskydd eller återbetalningsskydd.

Läs mer om skydd för efterlevande på Alectas webbplats