Vad är ett anställningsavtal?

Publicerad: 2022-04-11

Ett anställningsavtal är ett avtal som visar var du är anställd och av vem. Innehållet i anställningsavtalet regleras i lagen om anställningsskydd, LAS.

Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt men de kan vara svårare att bevisa. Om du och din arbetsgivare skriver ett skriftligt anställningsavtal kan du granska det noga, lättare komma ihåg vad ni kommit överens om och även be en tredje part titta på det.

Vad anställningsavtalet ska innehålla

Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, ska dessa punkter finnas med i ett avtal:

 • Ditt namn och adress
 • Arbetsgivarens namn och adress
 • Arbetsplatsen
 • Kort beskrivning av dina arbetsuppgifter och titel
 • Anställningsform
 • Anställningens startdatum
 • Uppsägningstid, prövotidens längd eller anställningens slutdag
 • Din lön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut
 • Arbetstider
 • Semesterdagar eller semesterersättning
 • Vilket kollektivavtal som gäller

När ska anställningsavtalet skrivas

Ditt anställningsavtal ska helst vara påskrivet när du börjar jobba. Enligt LAS ska du få information om din anställning senast en månad efter att du har börjat jobba. Men om din anställning är kortare än 3 månader har arbetsgivaren inte någon skyldighet att lämna ut informationen.

Om du jobbar utomlands ska du få informationen innan du reser iväg.

Ser ditt anställningsavtal rätt ut?

Jobbar du inom staten eller på ett bolag? Om du är osäker på om ditt anställningsavtal ser rätt ut är du välkommen att ringa ST Direkt, vår fackliga rådgivning. Våra rådgivare granskar avtalet åt dig. 

  Kollektivavtal på arbetsplatsen

  Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats omfattas du automatiskt av det. I kollektivavtalet regleras många aspekter kring din anställning, bland annat arbetstid, semesterersättning, tjänstepension, försäkringar och uppsägningstid. Ofta är det förbättringar av lagen, exempelvis fler semesterdagar eller högre ersättning om du blir sjuk.

  • Följer din arbetsgivare ett kollektivavtal är det inte lika viktigt att få med alla de uppgifterna i anställningsavtalet.
  • Om din arbetsplats inte har kollektivavtal blir det extra viktigt att det framgår i ditt anställningsavtal vilka villkor som du ska arbeta efter.