Inlasning och utlasning –så funkar det

En visstidsanställning kan vara ett sätt att få in en fot på en arbetsplats, men hur funkar det egentligen när en visstidsanställning leder till tillsvidareanställning? Fackförbundet ST reder ut begreppen inlasning och utlasning.

LAS reglerar ditt anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd är mer känd under sin förkortning, LAS. Det är den lag som ligger till grund för när en anställd blir inlasad eller utlasad.

Om du idag har en allmän visstidsanställning eller ett vikariat, och gärna skulle ha en tillsvidareanställning omfattas du av några regler som är bra att ha koll på.

Grundregeln är att om du under en femårsperiod haft ett vikariat eller en allmän visstidsanställning i sammanlagt två år, ska din anställning automatiskt övergå i en tillsvidareanställning.

2015 gjordes ett tillägg som innebär att om du varit kontinuerligt anställd, alltså anställd utan längre avbrott än sex månader, gäller inte femårsbegränsningen.

Inlasning – en övergång till fast jobb

Inlasad blir du om du har en tidsbegränsad anställning som automatiskt övergår i en tillsvidareanställning. Det sker efter två års anställning oavsett hur många tidsbestämda anställningar du haft på arbetsplatsen. Som princip gäller samma villkor om till exempel lön och befattning när din tjänst omvandlas.

Din arbetsgivare är skyldig att lämna information om alla anställningar som kan ha betydelse för inlasning. Men det sker inte automatiskt, det är du som anställd som måste begära informationen. Med andra ord kan du begära information om alla dina anställningar och kan på så vis se hur din anställningstid ser ut i de olika anställningsformerna.

Utlasning ska inte kunna hända

Utlasad då? Det blir du när arbetsgivaren inte erbjuder fortsatt tidsbegränsad anställning när din nuvarande anställning närmar sig sitt slut. Ett klassiskt scenario är att du haft flera olika tidsbestämda anställningar, och för att undvika att regeln om automatisk övergång aktiveras väljer arbetsgivaren istället att avsluta anställningen.

Men det ska egentligen inte kunna hända. Om du har arbetat så lång tid på arbetsplatsen har du med all sannolikhet företrädesrätt till återanställning (se nedan) och bör snarast ta kontakt med ditt lokala fackombud.

Du kan ha företrädesrätt till återanställning

Den här rätten innebär att din arbetsgivare är skyldig att erbjuda dig lediga tjänster, förutsatt att du har tillräckliga kvalifikationer för fortsatt anställning.

Om du anmält att du vill åberopa din företrädesrätt anses du vara sökande till lediga tjänster hos arbetsgivaren och att din ansökan ska tas i beaktande när tjänsten tillsätts. Om du inte får tjänsten kan du överklaga tjänstetillsättningsbeslutet.

För dig som haft en tidsbegränsad anställning enligt någon av de specialförfattningar som finns för statliga området gäller dock inte den automatiska övergången till tillsvidareanställning efter två år. Det innebär också att du inte kvalificerar till företrädesrätt till återanställning.