Påverka det fackliga arbetet

Påverka det fackliga arbetet

Du och dina kollegor är grunden för Fackförbundet ST och vår verksamhet. Ni kan påverka vilka frågor vi ska arbeta med, både på din arbetsplats och i stort!

Prata med din närmsta förtroendevalda

Ser du något som är fel, eller har ett förbättringsförslag? Börja med att lyfta det till din närmsta förtroendevalda, till exempel ditt arbetsplatsombud. Hen kan framföra det till arbetsgivaren eller ta det vidare högre upp i Fackförbundet ST!

Gå på medlemsmöten

Medlemsmöten är både till för att du ska få information från dina fackliga företrädare och att dessa ska få inspel och tankar från er medlemmar, så att de vet vilka frågor de ska driva. Genom att delta på medlemsmöten så nyttjar du ett bra tillfälle att göra din röst hörd.

Kallar Fackförbundet ST på din arbetsplats till ett möte inför till exempel lönerevisionen har du tillfälle att ställa frågor och få information som kan göra dig tryggare i processen.

Om du och dina kollegor tycker att ert ST-arbetsplatsombud borde hålla ett möte för att diskutera en viss fråga kan du alltid föreslå det för hen. Arbetsplatsombuden försöker alltid hålla koll på vad som händer, men som medlem kan du hjälpa till!

Delta aktivt på årsmötet

På era årsmöten beslutas det om viktiga frågor. Tillsammans tar ni som är medlemmar i Fackförbundet ST ställning till förslag och bestämmer riktlinjerna för styrelsens arbete det kommande året.

På årsmötet samlas alla medlemmar och röstar om till exempel verksamhetsplan för det kommande året och vilka som ska sitta i er lokala styrelse. Det är också ett tillfälle att delta i diskussioner om hur det fackliga arbetet skötts under det gångna året och vad som behöver förnyas.

Du kan förbereda dig inför årsmötet genom att läsa igenom årsmöteshandlingarna som styrelsen skickar ut inför mötet.

Motionera – ett sätt att påverka agendan

Om du vill att dina lokala fackliga förtroendevalda ska driva någon speciell fråga det kommande året kan du skicka in en motion inför årsmötet. Att lämna en motion betyder helt enkelt att lämna ett förslag. Styrelsen ska informera om sista datum för motioner i god tid.

Styrelsen kommer sedan ta ställning till din motion och sedan röstar ni som deltar på årsmötet ja eller nej till deras svar på din motion.

Ibland kan frågan vara för stor för den närmsta klubbstyrelsen och då kan de skicka den vidare till sektionen eller avdelningen, beroende på hur ditt lokala fack är organiserat. 

Om det är en förbundsövergripande fråga kan avdelningsstyrelsen välja att skicka in den som en motion till förbundsstyrelsen, som ska lämna svar inom tre månader. 

Finns det inget lokalt fack på din arbetsplats?

Jobbar du på en arbetsplats utan lokalt ST-fack, men är medlem i Fackförbundet ST och vill påverka fackligt? Prata med dina kollegor om vilka frågor ni vill driva och fundera på vad ni kan tjäna på att organisera er. 

Om ni vill ha hjälp är det bara att ringa till ST Direkt på 0771 - 555 444. På kansliet jobbar det personal som kan berätta mer, stötta och hjälpa till. 

Hitta ST nära dig och prata med oss

ST har över 8000 förtroendevalda och närmare 110 avdelningar för din skull. Ring eller skriv – de finns på ditt jobb.