Påverka förbundsstyrelse och kongress

En motion till förbundsstyrelsen eller kongressen ska gälla många medlemmar. Det kan till exempel handla om villkor som ska gälla, hur du tycker förbundet ska arbeta eller vilka frågor vi ska driva.

Motioner till förbundsstyrelse och kongress 

Du har också möjlighet att skicka en motion direkt till förbundsstyrelsen, här är principen och vägarna andra. Den tjänst som finns här på st.org är att skriva motioner till förbundsstyrelsen. 

I det här scenariot är det förbundsstyrelsen som besvarar din motion och de har tre månader på sig att göra detta. Motionen går således inte direkt till motsvarande ett årsmöte. Väljer du att motionera till förbundsstyrelsen bör innehållet i motionen vara relevant för ett större antal medlemmar och inte specifikt för en typ av arbetsplats. Formuläret nås på st.org/delta/paverka-i-st/motionera-till-st   

Vart fjärde år har Fackförbundet ST kongress. Kongressen är STs högst beslutande organ och skulle kunna sägas vara hela förbundets årsmöte. Här tas stora övergripande beslut som styr verksamhets-inriktningen under perioden till nästa kongress. Under en tidsbestämd period går det att motionera till kongressen. Motionsrätten finns på olika nivåer: motion från medlem, klubb eller sektion ges till avdelningen för dem att yttra sig och de kan välja att bifalla motionen eller inte. Motion från medlem som inte tillhör någon avdelning (inklusive studerandemedlemmar) ges till förbunds-styrelsen. Motion samt i förekommande fall yttrande skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre månader före kongressen. 

Alla inkomna motioner skall tillsammans med förbundsstyrelsens beslut redovisas på kongressen, alternativt de årliga förbundsstämmorna.