Sjukvårdsförsäkring

Motion från Christer Forssén, ST inom Sjöfartsverket.

Sjukvårdsförsäkring

Jag vill att förbundsstyrelsen alternativt försäkringsansvarig tillsätter en RFI till försäkringsbolag som erbjuder Sjukvårdsförsäkring. Då det idag erbjuds sjukvårdsförsäkring till sina medlemmar hos många andra fackförbund ex. Unionen, Sveriges Ingenjörer m.fl. Den allmänna sjukvården haltar och har långa vårdköer. Detta drabbar både den enskilde som förlorar i arbetsinkomst, men även arbetsgivaren som riskerar att få onödig frånvaro med följd av produktionsbortfall . Som exempel kan jag nedan redovisa hur det fungerar för de som är medlemmar i Unionen:

  • Försäkringsgivare BLIWA
  • Kostnad 163:-/mån (utan medlemskap kostar motsvarande försäkring ca 1250:-/mån)
  • Kontakt: Telefonnummer och hemsida, inloggning med bank-ID
  • Garanti: Träffa sakkunnig läkare inom 48 timmar, operation inom 72 timmar

Detta skulle ge våra medlemmar trygghet och rabatterad sjukvård när och om de behöver det.

Denna motion bör ses som en 3 –stegs raket:

  1. Upphandling (RFI)

  2. Genomförande (RFQ)

  3. Implementering (Erbjudande till medlemmar)

Förbundsstyrelsens yttrande

Frågan om ST ska upphandla och teckna avtal gällande sjukvårdsförsäkring för medlemmar har diskuterats vid flera tillfällen av förbundsstyrelsen. Regeringen har också aviserat att man kan komma att ta politiska initiativ som kan förändra villkoren för hur sjukvårdsförsäkringar samsas med den offentliga vården. Senast sjukvårdsförsäkring diskuterades av förbundsstyrelsen var under hösten 2019 då förbundsstyrelsen gav försäkringskommittén uppdraget att genomföra en upphandling av sjukvårdsförsäkring. Då en total upphandling av alla befintliga medlemsförsäkringar genomförts 2019, nytt avtal tecknats med ny försäkringsgivare och samtliga försäkringar har flyttats vid årsskiftet kommer nu processen att fortsätta under våren 2020.

Inget beslut om att införa sjukvårdsförsäkring har ännu fattats, då det fortfarande finns flera aspekter att ta hänsyn till. Det är också en ideologiskt laddad fråga, där vi vet att olika delar av förbundet har olika uppfattning. Samtidigt finns det ett intresse hos en del av STs medlemmar att kunna teckna sjukvårdsförsäkring och vissa medlemmar omfattas redan idag av sjukvårds­för­säkringar via sina anställningar. Förbundsstyrelsen kommer därför att fortsätta att fördjupa sig i de olika aspekterna kring sjukvårdsförsäkringar och ta ställning i frågan när upphandlingen har genomförts.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad