Lönetrappor igen

Motion från Christina Holmertz, ST inom Polisen om att ST ska förhandla tillbaka lönetrapporna

Lönetrappor igen, tack

Det är dags att ST tar tillbaka lite av kontrollen igen. När man förhandlade bort lönetrapporna gjorde man verkligen bort sig. Man kan se att löneglappet ökar rejält. Nu är det arbetsgivarens marknad. Man köper sig ja-sägare och sätter ’kompis’-löner medan andra får ’betala’.

Jag föreslår

Att ST förhandlar tillbaka lönetrapporna.

Förbundsstyrelsens yttrande

De lönetrappor som motionären tar upp i sin motion är sådana som har funnits reglerade i det lokala löneavtalet inom polisen men som avskaffades för ett stort antal år sedan. Det centrala löneavtalet utgår från att lönen ska vara individuell och differentierad, om inte arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen funnit skäl att överenskomma om annat för vissa grupper. Därför är frågan om att återinföra lönetrappor en fråga som kan tas upp inom ST inom Polisen t.ex. som motion till avdelningens årsmöte.

Om motionären avser att lönetrappor ska införas i det centrala löneavtalet och därför ska drivas i kommande avtalsrörelse inom det statliga området kommer tillgängligt löneutrymme att belastas. Frågan om centrala lönetrappor måste därför bedömas i förhållande till andra angelägna yrkanden i samband med att yrkanden inför kommande avtalsrörelse fastställs.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad