Kommunikation

Motion från Göran Larsson, ST inom Migrationsverket, om kommunikation

Det är för dålig återkoppling till mig som medlem om vad som händer i förbundet. Under min tid som förtroendevald så skulle jag agera som en hetsig telefonförsäljare istället för att jobba med arbetsrelaterade frågor, att ifrågasätta agendan resulterade i att jag ansågs som en motsträvig person. När vi gör bra saker och uppnår goda resultat så kommer vi att få ett ökat medlemsantal, inte genom att sälja luftslott och ge tomma löften.

Jag yrkar på att vi omprioriterar värvning av nya medlemmar till att fokusera på medlemsvård.
 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att kommunikation är en nyckelfaktor till ett framgångsrikt fackligt arbete och precis som nämns i yrkandet så blir det goda fackliga arbetet värvande i sig när ST lokalt gör bra saker och når goda resultat.

För några år sedan undersökte förbundet hur de avdelningar som växer i medlemsantal arbetar.  Det var tydligt att de avdelningarna prioriterar värvningen i tid och resurser, de kommunicerar det fackliga arbetet kontinuerligt, har rutiner för att värva nyanställda och de orkar hålla i och vara långsiktiga i sitt arbete.  I de medlemsundersökningar förbundet gör regelbundet kan vi också se att färre nya medlemmar har blivit medlemmar genom att få frågan om medlemskap från sina förtroendevalda idag än för några år sedan.

Förbundsstyrelsen gör därmed bedömningen att vi behöver jobba och prioritera båda delarna. Vi behöver bedriva ett gott fackligt arbete och nå resultat samtidigt som vi också behöver ställa frågan och värva nya medlemmar.

Förbundsstyrelsen beslutar att avslå motionen