Förändra reglerna för STs A-kassa

Motion från Gunilla Wettefors, tidigare JämO/DO, om att förändra reglerna för STs A-kassa.

Bakgrund
Jag vill framföra min uppfattning om hur det är att ha A-kassa. Blev arbetslös dec 2013. Jag har sedan dess haft olika korta jobb. Dessutom har jag haft cancer och varit sjukskriven i 1,5 år. Fick en 300 dagar som räckte ända till 2019. Min A-kassa är 960:-/per dag och jag får vid full ersättning 12 780 kr efter skatt.

Fick 2019 i oktober 300 nya dagar (6 karens dagar) I oktober fick jag 7 000 i A-kassa . Man kunde inte höja min ersättning eftersom jag bara jobbat 4 och 1/2 månad. Jag har alltså samma ersättning som jag fick 2013. När jag jobbade fick jag ut 24 000/per månad efter skatt. Jag är 62 år och har svårt att få ett fast jobb. Vill gärna inte gå i pension innan 65 år helst senare. För då blir resten av mitt liv en kamp för att få pengarna att räcka. Har varit med i A-kassan sedan 1980, alltså hela mitt yrkesliv.

Det jag vill säga är att A-kassereglerna är krångliga och gammalmodiga och bör ses över. Jag vill:

att ST kan var med och påverka så att det blir en förändring

att ST ser över reglerna i A-kassan.

att ST höjer nivån för A-kassan.

att ST ser till att A-kassan är över existensminimum

att ST höjer medlemsavgiften för A-kassan

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen ansluter sig i principiella termer till fullo i motionärens krav, på samtliga punkter utom den sista. Anledningen till det motiverar förbundsstyrelsen senare i detta svar.

ST och STs a kassa är två skilda organisationer. STs a kassa betalar ut ersättning till arbetslösa, men bestämmer inte hur hög ersättningen ska vara eller vilka regler som ska gälla för att få ersättning. Det gör politikerna i Riksdagen genom att de tagit beslut om Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Även om det inte är vi i ST som beslutar i dessa frågor har vi under lång tid arbetat genom TCO för att regelverket kring A-kassan ska förändras. Vårt och TCOs mål är att ersättningen från a kassan ska utgöra 80 procent av inkomsten. Idag är ersättningen långt från det målet eftersom taket i a-kassan ligger på 25 025 kronor maximalt 910 kronor om dagen. Enbart ca 23 procent av arbetstagarna får idag 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning från a-kassan.

I juni 2015 nådde vi en viktig delseger av vårt påverkansarbete då riksdagen höjde maxersättningen för arbetslösa – efter att maxersättningen hade legat på samma nivå i tretton år. Vi vill inte att det ska upprepas att det ska dröja så länge innan ersättningen höjs och därför driver vi krav på att ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen ska indexeras på samma sätt som i sjukförsäkringen.

Det är inte enbart nivån på maxersättningen och hur den ska indexeras som behöver förändras, utan även regelverket i sig. Motionären tar upp en av regelverkets alla delar, det sk arbetsvillkoret. När a kassan räknar fram vilken ersättning man har rätt till utgår man från ”ramtiden”. Ramtiden är alltid 12 månader och läggs bakåt i tiden från den dag den arbetslöse anmälde sig på Arbetsförmedlingen. För en person som exempelvis bara haft ett heltidsarbete de sex senaste månaderna före arbetslösheten får detta sätt att räkna att den inkomst ersättningen från a kassan baseras på, enbart blir 50 procent av heltidslönen. A kassan delar således alltid med tolv månader även om den arbetslöse inte har arbetat alla månaderna i ”ramtiden”. ST och TCO anser detta sätt att räkna ska förändras så att det reglerna i arbetslöshetsförsäkringen efterliknar reglerna i sjukförsäkringen.

Slutligen något om avgifterna till a kassan. Medlemsavgifterna till a kassan behöver inte höjas för att ersättningsnivåerna höjs. Anledningen till det är att a kassan får statligt bidrag för att kunna betala ut ersättning till arbetslösa. Det statliga bidraget finansieras genom att arbetsgivare på löneutbetalningar betalar in sociala avgifter. Idag, och flera år tidigare, är det så att de sociala avgifterna är högre än det faktiska belopp som betalas ut i ersättning till arbetslösa. ST driver genom TCO kravet att den intäkt staten får genom sociala avgifterna ska användas till det de är avsedda för och därmed bidra till att reglerna förbättras och ersättningsnivåerna höjs i a kassan.

Förbundsstyrelsen beslutar:

att bifalla att satserna 1,2 och 4 med vad som ovan anförts.

att anse den 3:e att satsen besvarad.

att avslå den 5:e att satsen.