Gratis profilprodukter

Motion från Patricia Hertz ST inom Kriminalvården, om att bör förbundet ge samtliga klubbar och avdelningar profilprodukter som i längden gynnar vår medlemsutveckling.

Klubb 37 Ystad yrkar härmed att samtliga avdelningar och klubbar skall få gratis profilprodukter till medlemsvärvning. Profilprodukterna i form av pennor, nyckelband, vattenflaskor etc. bör vara gratis, kostar så lite för förbundet, men kan vara en stor kostnad för den lilla klubben eller avdelningen.

Då dessa är ett enkelt sätt att få nya medlemmar, det är svårt för små klubbar att lägga ut pengar från det lilla klubb bidrag vi har till medlemsvärvning.

Då Fackförbundet ST har medlemsvärvning som högt prioriterat, bör förbundet ge samtliga klubbar och avdelningar profilprodukter som i längden gynnar vår medlemsutveckling.

Förbundsstyrelsens svar

I samband med förbundets verksamhetsplaneringen 2019 har förbundet beslutat att genomföra följande insatser under 2019:

Fler aktivitetspaket
Syftet med aktivitetspaketen är att skapa värvande aktiviteter för förtroendevalda på arbetsplatserna. Paketen innehåller underlag till förtroendevalda med ett aktuellt ämne, upplägg kring hur man kan genomföra en värvande aktivitet, enklare profilprodukter att dela ut samt pengar för lättare förtäring. Paketen är kostnadsfria för sektionerna och klubbarna eftersom de finansieras av de extra värvningsanslagen. De finns att beställa i ST butiken.

Startpaket till nyanställda
Förbundet kommer också att under 2019 ta fram ett Startpaket till nyanställda som stöd till de förtroendevalda på arbetsplatserna. Syftet med startpaketen är att underlätta för de förtroendevalda att ta ett samtal med de nyanställda och värva dem. Paketen innehåller information till de nyanställda, synlighetsmaterial som kan användas på arbetsplatsen samt profilprodukter att dela ut till de nyanställda. Paketen är kostnadsfria för sektionerna och klubbarna eftersom de finansieras av de extra värvningsanslagen. De finns att beställa i ST butiken.

Extra värvningsanslag
Avdelningarna har också möjlighet att söka extra värvningsanslag för att själva köpa in profilprodukter till sektioner och klubbar.

Förbundsstyrelsen anser att de redan planerade insatserna ovan svarar mot det behovet som motionären lyfter.

Förbundsstyrelsen beslutar därmed att anse motionen besvarad.