Delpension

Motion från Avdelningsstyrelsen inom ST inom Polismyndigheten om delpension

Jag yrkar att avdelningsstyrelsen ska arbeta för att arbetstagare som innehar beviljad delpension med exempelvis 20 % från 61 år fyllda och vill fortsätta i myndigheten till 67 års ålder inte ska behöva gå upp till 100 % från 65 år till 67 års ålder. För vi ska väl ta vara på den nya rikspolischefens ord att ”Polismyndigheten ska vara en attraktiv arbetsplats”.

Avdelningsstyrelsens svar:

Då reglerna gällande delpension är reglerat genom kollektivavtal mellan AgV och OFR/S, P, O kan avdelningsstyrelsen endast påverka genom fackförbundet ST.

Avdelningsstyrelsen har därför ett ändringsyrkande:

- att avdelningsstyrelsen lyfter frågan om deltidstjänstgöring vid delpension till förbundet.

Ombudsmötet biföll avdelningsstyrelsens ändringsyrkande.

Förbundsstyrelsens yttrande

I det Delpensionsavtal som gäller för de som omfattas av avdelning 2 i pensionsavtalet PA 16 gäller det enbart fram till 65 år och har en koppling till den åldersgräns som finns i PA 16 avdelning 2.

Inom förbundet och inom OFR/S, P, O, där även ST ingår tillsammans med åtta övriga förbund, pågår nu ett beredningsarbete av yrkanden inom bland annat pensionsområdet inför den kommande avtalsrörelsen. Några ställningstaganden finns inte i nuläget.

Om frågan om ändring i Delpensionsavtalet ska drivas i kommande avtalsrörelse inom det statliga området kommer frågan om tillgängligt löneutrymme att belastas. Frågan om ändring i Delpensionsavtalet måste därför bedömas i förhållande till andra angelägna yrkanden i samband med att yrkanden inför kommande avtalsrörelse fastställs.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad