Lokala utbildningar

Motion från Anders Bodving, ST inom Transportsstyrelsen om att ST ska satsa mer på lokala utbildningar och ge stöd stöd för att få kontakt med andra förtroendevalda i sin omgivning som vill delta på utbildningar eller workshops.

Ett problem som jag tror många med mig har är ”hur gör jag/vi för att presentera vårt förbund på våra arbetsplatser bäst”.

Vi har bra stöd när det gäller sak och faktafrågor men som med all kommunikation: om framförandet brister så går inte all information fram. Tekniken för hur jag bäst berättar om vad som gäller eller hur facket fungerar är ungefär detsamma oavsett om man jobbar på CSN, Trafikverket eller Myndigheten för Tillgängliga Medier. 

Vi får ju den fackliga grundutbildningen gemensamt med många olika myndigheter/företag och det tror jag många anser är en fördel så varför inte fortsätta på det spåret? Ett lokalt nätverk på orten kan då prata på ett sätt som de lokala medlemmarna förstår (det språk eller ordval som passar i Malmö kanske inte funkar alls i Stockholm och slår helt fel i Luleå). 

Det kan lösas praktiskt både genom att ha ett utbildningsmaterial som kan hämtas själv via ST shopen eller att “hyra in” en ombudsman eller kanske arbetsplatsombud på annat håll som har god vana med detta. (Det ekonomiska går alltid att lösa senare).

Fördelen med att hålla dessa utbildningar lokalt är också att det innebär mindre resande, vi får ett bättre kontaktnät med andra myndigheter i vår omgivning.

Yrkande:

  • att förbundet verkar för att det satsas på lokala utbildningar, i stil med studiecirklar, där arbetsplatsombud från flera myndigheter och företag kan samlas för att lära sig eller öva på presentationer och hur man bäst möter medlemmar, både nya och gamla.
  • att det ges stöd för att få kontakt med andra förtroendevalda i sin omgivning som vill delta på utbildningar eller workshops.

 Motionär: Anders Bodving, ST inom Transportsstyrelsen 

Förbundsstyrelsens svar

 Förbundsstyrelsen tycker såsom motionären att det är viktigt att ST syns på arbetsplatsen, att förtroendevalda har kunskap samt att de känner sig trygga med att kommunicera vad ST vill och står för. Genom kommunikation visar vi på att ST är ett förbund som kan de statliga verksamheterna och bolagen som jobbar med statliga uppdrag. Dessutom ger det bra förutsättningar för att värva nya medlemmar till förbundet och det ökar också nöjdheten bland medlemmarna. 

Under 2019 kommer förbundsstyrelsen satsa extra på synlighetsarbetet. Denna motion kommer därför lägligt. 

STs kansli kommer att få i uppgift att ta fram utbildnings- och stödmaterial angående att kommunicera om ST och det fackliga arbetet på arbetsplatsen. Utbildningsmaterialet ska finnas att hämta på st.org. 

De regionala råden kommer att få i uppgift att anordna regionala workshops/studiecirklar för förtroendevalda gällande kommunikation på arbetsplatsen med utbildningsmaterialet som stöd. 

Kansliet kommer också få i uppgift att så långt som möjligt underlätta för förtroendevalda att komma i kontakt med varandra. 

Förbundsstyrelsen beslutar att bifalla motionen