Funderar du att skriva en motion

Motionera – påverka ST

Vilka frågor tycker du att ST ska driva? Vad kan vi som fackförbund göra annorlunda? Med en motion kan du påverka hur förbundet jobbar. Som medlem kan du när som helst skicka in en motion. Du kan motionera om i princip vilken fråga som helst.

Bestäm till vem

När du ska skriva en motion är första steget att bestämma till vem förslaget ska skickas: klubben, sektionen, avdelningen, förbundsstyrelsen eller kongressen.

Om förslaget rör din arbetsplats är det den nivå som är närmast arbetsplatsen, klubb eller sektion, som du skickar motionen till. Är frågan mer politisk eller verksamhetsövergripande är det avdelningen som ska ha motionen. Ibland kan förslaget vara för stort för den som du har skickat den till, då kan de välja att skicka den vidare. Din motion behandlas vid årsmötet, det kan därför vara bra prata med övriga medlemmar om ditt förslag så att du öka chanserna att årsmötet godkänner den.  

Du har också möjlighet att skicka en motion till förbundsstyrelsen, då ska motionen vara relevant för många medlemmar och inte specifikt för en arbetsplats. Är det en övergripande fråga som styr verksamhetsinriktningen kan du även motionera till kongressen. Om du skickar en motion till förbundets styrelse har de tre månader på sig att svara.

Läs mer om att motionera till styrelse eller kongress

Skriva en motion

När du har fått en idé om det du vill förändra är det dags att börja skriva motionen. Formulera kort och tydligt vad du vill och varför. Avsluta med själva förslaget, en så kallad att-sats ”Jag yrkar att…”. 

Om du vill skicka din motion till förbundssstyrelsen gör du det via formuläret längre ner på sidan.  Här finns också samlat motioner till förbundsstyrelse

Läs mer om att skriva en motion

Tänk på:

  • Lokala frågor som berör en specifik arbetsplats ska skickas till den egna avdelningen, sektionen eller klubben.  
  • Formulera kort och tydligt vad du vill och avsluta med en att-sats som sammanfattar förslaget.
  • Har du flera olika förslag, skriv en motion för varje. 
 

Skicka en motion till förbundsstyrelsen: