Tre kollegor som pratar

Påverka för en klimatsmart arbetsplats

På våra arbetsplatser finns det många möjligheter till förändringar som hjälper utvecklingen mot ett mer klimatsmart samhälle. 

Ansvaret att värna om klimatet ligger på oss alla och när vi går ihop för att påverka kan vi åstadkomma en större förändring. 

Det här tycker ST 

 • Vi vill bidra till hållbar utveckling genom miljömedvetenhet på jobbet. 
 • Ledningen har ett särskilt ansvar för att alla på arbetsplatsen ska få kunskap och stimulans att agera klimatsmart. 
 • Som anställd ska du kunna påverka för att inte slösa med el, värme, drivmedel och transporter, material med mera. 

Påverka din arbetsgivare 

Om du vill påverka din arbetsgivare att skapa förutsättningar för en klimatsmart arbetsplats ska du prata med ditt lokala fack. Föreslå att de ska driva frågan eller se över möjligheten att själv engagera dig via facket.  

Du kan tillsammans med dina kollegor kartlägga er arbetsplats för att se inom vilka områden det finns potential för utveckling. Vissa saker kan vara enkla att förändra, andra kan kräva mer samarbete med arbetsgivaren. Börja med att kolla om ni har en miljöpolicy. Om ja, vad står det i den? Om nej, påverka för att få en på plats. Det ni finner i er kartläggning kan ligga till grund för den.  

4 områden att undersöka och påverka: 

Elanvändning 

 • Har ni rörelsesensorer så att lamporna stängs av när ingen är på plats? 
 • Är er el märkt med Bra miljöval?  
 • Undviker ni standby-läge? Kan antingen göras genom uppmaning att stänga av både dator och skärm när dagen är slut, eller genom att installera strömbrytare med på/av-knapp, då är det enkelt att slå av när man ska gå.  
 • Varvar er ventilation ned när arbetsplatsen är tom? 

Resor

 • Har ni en resepolicy som uppmanar till klimatvänligt resande?  
 • Finns det möjlighet att förhandla fram förmån i form av resekort till kollektivtrafik? 
 • Har ni fungerande system för digitala möten? 

Mat och fikarum

 • Äter ni klimatvänligt på konferenser och liknande? Kan ni införa en policy om att servera minst ett vegetariskt mål, eller att all mat som företaget bekostar ska vara vegetariskt, ekologiskt eller både och? 
 • Om ni har frukt, är den ekologisk? 
 • Är kaffet ekologiskt?  
 • Är mjölken ekologisk? 
 • Finns det engångsprodukter så som pappmuggar och plastglas i fikarummet? Ta bort dem! 
 • Har ni källsortering i anknytning till lunchrummet? 

Produkter och tjänster

 • Upphandlar ni tjänster från leverantörer? Kontrollera och ställ krav på dem. Stora företag och organisationer har möjlighet att påverka leverantörer och samarbetspartner att göra miljövänliga val. 
 • Har ni miljövänliga produkter på toaletterna? Exempelvis svanen-märkt tvål och toalettpapper? 
 • Köper ni nya eller begagnade kontorsmöbler? 
 • Hur tänker arbetsgivaren vid upphandling av teknik? Teknik har en stor miljöpåverkan och det är viktigt att välja rätt, samt att återvinna gammal teknik. Läs mer om teknikens miljöpåverkan på Hallå konsument
 • Har er teknik, till exempel era bildskärmar, TCO certified-märkning?
Nyhet

STs ställningstagande till klimatstrejk den 27 september

För att lyckas i omställningen till ett hållbart samhälle krävs att alla bidrar. Som fackförbund har vi ett stort ansvar i att påverka för klimatsmart utveckling, både i debatten och i konkret handling.