Kollegor i möte

Din rätt till inflytande

Du som anställd har rätt till inflytande över din arbetssituation. Som engagerad medlem i ST har du flera möjligheter att vara med och påverka beslut på arbetsplatsen.

En arbetsgivare är skyldig att förhandla med facket innan de fattar beslut som påverkar arbets- eller anställningsförhållandena. Detta regleras i Medbestämmandelagen (MBL). 

Den fackliga organisationen har rätt att ta del av information, utreda och uttrycka sin mening innan beslutet fattas. Facket har också möjlighet att kräva förhandling i andra frågor.

Ett sätt att organisera det fackliga inflytandet är att ha en modell för samverkan. Detta finns på många statliga arbetsplatser genom det centrala samverkansavtalet. Om ni inte omfattas av avtalet kan ni skapa er egna modell, eller bara följa det som regleras i lagen (MBL). 

Samverkan

För att alla på arbetsplatsen ska ha möjlighet att påverka är det bra att arbeta med en modell för samverkan. Genom samverkan säkerställs att alla kan göra sin röst hörd och att alla anställdas kompetens tillvaratas så att verksamheten utvecklas.

Samverkan ger dig och dina kollegor möjlighet att påverka på ett tidigt stadium till exempel vid förändringar på arbetsplatsen. Du och alla andra anställda ska ha möjlighet att delta i både verksamhetsutvecklingen och den egna kompetensutvecklingen. 

Ni ska ha inflytande på tre nivåer: 

  • Individuella utvecklingssamtal mellan dig och chefen om verksamheten och din egen utveckling.
  • Arbetsplatsträffar (APT), där alla anställda ska vara med och få chansen att ta upp olika frågor och problem.
  • Samverkansgrupp, när ni inte blir överens på en arbetsplatsträff eller om frågan berör fler arbetsteam eller enheter. Här representeras du av STs fackliga ombud.
     

Kom ihåg! 

Arbetsplatsträffar och fackliga möten är din chans att påverka! Genom att aktivt delta får du möjlighet att utöva din rätt till inflytande på arbetsplatsen.