Lön hela dagen

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 9,9 procent. Omräknat i tid betyder det att män får betalt för hela sin arbetsdag från kl. 8-17, medan kvinnor jobbar gratis efter kl. 16:12, varje dag. Var med och ta ställning för #lönheladagen!

Kvinnor har högre utbildning än män men lägre lön inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 3 700 kronor mindre än män. På ett år blir skillnaden 44 400 kronor. 

Fackförbundet ST är en del av 16:12-rörelsen, som är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

Sedan rörelsen bildades 2012 har klockslaget flyttats fram från klockan 15:51 till klockan 16:12. Med den här förändringstakten kommer vi att nå jämställda löner först år 2040.

Följ Lön hela dagen på Facebook, Instagram och Twitter.

Kampanjens mål

  • Lika lön för lika och likvärdigt arbete
  • Att kvinnor ska få lön hela dagen

Våra krav för att nå dit

Vi i 16:12-rörelsen är ense om att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt. 

Vi ställer fyra krav:

  • Jämställd föräldraförsäkring
  • Samma möjlighet till heltid och trygga anställningsformer
  • Skärpt tillsyn av diskriminering och årliga lönekartläggningar.
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Vi fortsätter vår kampanj tills kvinnor har lön hela dagen, det vill säga till klockslaget på vår logga visar 17:00! 

Läs mer om vilka som ingår i nätverket och hur vi har gjort uträkningen på sidan med vanliga frågor och svar för Lön hela dagen.

Vilka är vi?

Vi som står bakom kampanjen Lön hela dagen, kallar oss 16:12-rörelsen. Initiativtagare och samordnare är Sveriges Kvinnolobby. 

16:12-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.