International Transport Workers Federation

International Transport Workers Federation (ITF) är en internationell facklig federation av fackföreningar inom transportbranschen. ST representeras här av våra medlemmar inom Civilflyget och Spårtrafiken.

Den övergripande frågan för järnvägsarbetare över hela världen är omstruktureringen av järnvägssystem och konsekvenserna det får för jobb, arbetsvillkor och fackliga rättigheter.

Läs mer på ITFs hemsida