Fairtrade bananer

Fairtrade

Fairtrade är en produktmärkning som bygger på att förbättra villkoren för anställda och odlare.

ST är medlem i organisationen och arbetar ständigt med att sprida information med syfte att öka kännedomen och kunskapen om Fairtrade. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Genom Fairtrade får småskaliga producenter möjlighet att konkurrera på en internationell marknad, på bättre villkor och genom långsiktiga handelsavtal.

 
Som fackförbund är vårt uppdrag att arbeta för bra villkor på arbetsplatsen. För ST är det en självklarhet att stötta initiativ som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkoren även på andra håll i världen.

Läs mer på Fairtrades hemsida