Framtidsjobb i staten: Yrken

Här har vi brutit ner rapporten "Framtidsjobb i staten 2011-2016" på yrkesnivå.

Ingenjörer

Staten behöver tusentals ingenjörer de närmaste fem åren.

IT-specialister

Uppskattningsvis 5 200 jobbchanser kommer att skapas för IT-specialister inom statlig sektor de närmaste fem åren.2 Det är främst rotationen av individer på enskilda tjänster men även uppkomsten av helt nya jobb som skapar ett rekryteringsbehov.

Jurister

5 500 jobbchanser kommer att skapas för jurister inom statlig sektor de närmaste fem åren. Det är främst rotationen av individer på enskilda tjänster men även uppkomsten av helt nya jobb som skapar ett rekryteringsbehov.