STs förbundsstyrelse

Mellan kongresserna är STs högsta beslutande organ förbundsstyrelsen. Den består av 12 ledamöter och en representant för STs anställda. Ledamöterna, med undantag av personalrepresentanten, väljs av kongressen.

Förbundsstyrelsens arbete leds av ett presidium. Presidiet består av STs förbundsordförande och de två vice ordföranden. Såväl presidium som styrelse utses av STs kongress för en period på fyra år.

Utöver de ordinarie styrelseledamötena har styrelsen sex ersättare: Anna Lind från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Karin Svenning från Polisen, Anneli Gårdbäck från CSN, Stefan Bieder från Spårtrafiken. Nina Gustafsson-Åberg från Regeringskansliet och Theresia Dissel från Postnord.

Britta Lejon
Förbundsordförande
0771-555 444
Britta Lejons första fackliga uppdrag var som skyddsombud. Hon har därefter haft många olika uppdrag. Britta lämnade, tillfälligt, STs styrelse 1998 för att bli statsråd och därefter riksdagsledamot. Hennes fackliga hjärtefrågor är: Löne- och anställningsfrågor, att de statliga arbetsplatserna får framtidstro samt den fackliga rätten till organisering. Britta är särbo med två barn. Hennes fritidsintressen är: långfärdsskridskor, litteratur och att umgås med vänner.
Peter Lennartsson
Förste vice förbundsordförande
0734-414108
Peter Lennartsson bor i Uppsala och arbetar som flygledare. Han har arbetat fackligt sedan 1998 på klubb-, sektions- och avdelningsnivå. Är sedan 2003 avdelningsordförande i ST inom Flygledningen. Fackliga hjärtefrågor: Inflytande-, lönebildnings- och bolagsfrågor. Har sambo och tre barn.
Tom Johnson
Andre vice förbundsordförande
0771-555 444
Tom Johnson bor i Älta söder om Stockholm och är utredare inom polisen samt andre vice ordförande i STs avdelning ST inom Polisväsendet. Fackliga hjärtefrågor: Trygghets- och psykosociala frågor samt facklig utbildning. Gift och har två döttrar.
 EvaLena Moser
Förbundsstyrelseledamot
EvaLena Moser kommer från STs avdelning inom Universitets och högskoleområdet. EvaLena arbetar till vardags på Lunds universitet.
Siv Norlin
Förbundsstyrelseledamot
010-116 9676
Siv Norlin bor i Stockholm. Hon blev kontaktombud och skyddsombud 1979 och klubbstyrelseledamot 1980 på Försäkringskassan. Hon är försäkringshandläggare på Försäkringskassan, men tjänstledig på heltid för fackligt uppdrag. Siv anser att facket är den organisation som vi som anställda har skapat oss för att det är enda förutsättningen för att vi ska påverka våra villkor, anställningsvillkor, löner avtal men också våra arbetsvillkor som arbetsmiljö med mera. För att uppnå bästa resultat krävs att vi är många i samma fack och att, helst, alla medlemmar är aktiva i sin egen organisation. Viktigt är också att organisationen är drivande och fungerar på ett demokratiskt sätt.
Linda Söderman
Förbundsstyrelseledamot
0731-811831
Linda Söderman bor i Karlstad och jobbar på skattekontoret i Karlstad. Hennes nuvarande fackliga uppdrag är ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen, vice ordförande i avdelningsstyrelsen för Skatteverket och ordförande i Mittregionen. Det första fackliga uppdraget var som ledamot i klubben för Säfflekontoret år 2003. Hennes fackliga hjärtefrågor är medlemmarnas arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt, att arbetsmiljön och arbetsbelastningen är bra och att arbetslivet upplevs ”rättvist” och inte beroende på hur bundis du är med chefen eller hur duktig förhandlare du är. Gift och har två barn
Per Sunneborn
Förbundsstyrelseledamot
0708-303356
Per Sunneborn bor i Hällabrottet utanför Kumla. Han har en anställning som regional säkerhetsinspektör i Kriminalvården. Per är gift och har en "utflugen" son. Hans första fackliga uppdrag var klubbordförande på anstalten i Kumla. Sedan 2006 är han ordförande i STs avdelning inom kriminalvården. Mellan 2008 och 2012 var han ersättare i förbundsstyrelsen. Pers fackliga hjärtefrågor är att utveckla det fackliga arbetet genom en bra organisation, bra ledarskap och tydliga uppdrag. Hans fritidsintressen är, bland annat, att åka långlopp på skidor och lira veteranhockey.
Thomas Åding
Förbundsstyrelseledamot
010-119 6412
Thomas Åding har en pol mag med statsvetenskap som huvudämne.Efter en kort sejour som skatteassistent på Skattemyndigheten har han sedan 2001 arbetat som rehabiliteringssamordnare och personlig handläggare på Försäkringskassan. Thomas är vice ordförande i ST inom Försäkringskassan sedan 2011.
Mikael Sandberg
Förbundsstyrelseledamot
070-3469210
Mikael Sandberg bor i Österå strax norr om Falun. Han är arbetsförmedlare, men har fackliga uppdrag på heltid sedan 2008. Hans första fackliga uppdrag i ST var som arbetsplatsombud på Arbetsförmedlingen i Märsta 1993. Han är nu andre vice ordförande i avdelningsstyrelsen. Mikaels fackliga hjärtefrågor är löner och anställningsvillkor samt internationell facklig solidaritet. Han är gift och har två utflugna barn. Fritiden ägnar Mikael helst till att träna; löpning, cykel och skidåkning. Gården i Österå tar också mycket tid i anspråk, där utöver försöker han se på film och gå på konserter.
Sanna Norblad
Förbundsstyrelseledamot
010-485 61 01
Sanna Norblad bor utanför Söderköping. Hon är gift och har en dotter. Hon är handläggare på Migrationsverket och har haft fackliga uppdrag sedan 18 år tillbaka. Idag är hon ordförande för STs avdelning inom Migrationsverket. Fackliga hjärtefrågor: anställningsvillkor, löner och avtal och en rättvisa på arbetsplatserna där vikten av en god arbetsmiljö är viktig.
Per-Åke Alenius
Förbundsstyrelseledamot
010-436 64 59
Per-Åke Alenius är posttjänsteman. Utbildad inom produktionsekonomi/logistik på Mittuniversitetet och har arbetat inom Postnord sedan 1996: Först som brevbärare, sedan säljare mot företagskunder. Per-Åke har arbetat fackligt sedan 2007. Sedan 2011 på central nivå. Han är Sektionsordförande för sektion Nord i ST inom Postnord och ledamot i avdelningsstyrelsen ST inom Postnord.
Pia Rothe
Förbundsstyrelseledamot
Pia Rothe är ombudsman på STs kansli och är ST-personalens företrädare i styrelsen.
Marie Säll
Kanslichef och förste ombudsman
0771-555 444
Marie Säll är chef för STs kansli och anställda. Hon är ansvarig för verksamheten inför förbundsstyrelsen. Marie har bakgrund från bland annat Lärarförbundet, Utbildningsdepartementet och Stockholms Stad.