Kvinna i soffa med dator

Så länge sparar vi dina uppgifter 

Om du väljer att lämna Fackförbundet ST kommer uppgifter om dig att sparas i 18 månader om du skulle ångra dig och återupptar ditt medlemskap. Vissa uppgifter kan komma att sparas längre på grund av lagstadgade lagringstider eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Detta kan till exempel ske gällande pensionsfrågor, arbetsskadeärenden eller för att försvara dina rättigheter i förhållande till din arbetsgivare etc.  

Personuppgifter om potentiella medlemmar (som inte värvats) rensas efter tre månader. 

Vilka vi kan komma att dela information om dig med 

ST har informationsutbyte med andra organisationer i de fall det krävs för att fullfölja uppdraget så som det beskrivs i stadgar och kollektivavtal. ST vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett säkert och lagligt sätt.  

  • Försäkringsbolag – vi delar dina uppgifter med försäkringsbolag för att de ska kunna tillhandahålla förmånliga medlemsförsäkringar.   
  • Banker – vi delar dina uppgifter med banker i samband med utbetalningar samt utskick av e-fakturor och betalning med autogiro.  
  • Arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer – vi kan komma att dela dina uppgifter med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer inför lönerevision för att säkerställa att din rätt till lönerevision enligt relevant kollektivavtal uppfylls eller vid konflikt med arbetsgivare.  
  • Tryckeri och postombud – vi delar dina uppgifter med tryckeri och postombud för att säkerställa att relevant information från ST når dig.  
  • Leverantörer av IT-system och -tjänster – vi kan komma att dela dina uppgifter med leverantörer som tillhandahåller IT-stöd åt ST. Kopior görs av databaser där dina personuppgifter kan förekomma i syfte att säkra systemens motståndskraft. 
  • Leverantörer av tjänster till medlemmar och förtroendevalda – vi kan komma att dela information om dig med leverantörer av tjänster till medlemmar och förtroendevalda för att du ska erhålla de tjänster du har rätt till som medlem.  
  • Myndigheter – vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Skatteverket om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. 
  • Molnlösningar som använder servrar utanför EU & EES – ST använder inte IT-tjänster som lagrar data utanför EU och EES.