Gwendolyn Schaeken, handläggare på Vinnova
Gwendolyn Schaeken, handläggare på Vinnova

Vikten av realistiska mål och medvetna val

Våra medlemmar utgör kärnan i vårt förbund och det är ni som gör oss starka. Gwendolyn Schaeken som är nationell kontaktperson för legala och finansiella frågor på Vinnova berättar om sin myndighet, sitt uppdrag, och hur det är att göra karriär utomlands.  

Var jobbar du och vad är din roll? 

Jag jobbar på Vinnova som är en myndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. 
Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige.

Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. En del av programmen handlar om att finansiera forskning som är viktig för förnyelsen av näringslivet i Sverige. I andra fall handlar det om att företag kan söka medel för egna utvecklingsprojekt. Några av programmen förutsätter att aktörer går samman för att gemensamt driva stora och långsiktiga projekt.  

Jag är nationell kontaktperson för legala och finansiella frågor, samt samhällsutmaning 5, som omfattar klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror inom Horisont 2020. 

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro.

I rollen som nationell kontaktperson informerar jag och ger råd kring utlysningar och ramprogrammets legala och finansiella regelverk. 

Har du använt våra karriärtjänster någon gång? 

Ja, karriärtjänsten använde jag när jag ville få hjälp med att vässa mitt personliga brev när jag sökte en tjänst för några år sedan. Jag ville få ett extra par ögon att titta på mitt CV och brev och hjälpa mig att lyfta fram mina erfarenheter och kunskaper som behövdes för den tjänsten. 

Det var väldigt givande att kunna bolla med någon och få hjälp med att formulera brevet. Jag kan starkt rekommendera det!

Har du några tips för den som är intresserad av att arbeta inom statlig verksamhet?

Är man bara minsta lilla nyfiken bör du söka när tillfället ges. Jag har arbetat inom näringslivet och statligt i Nederländerna, och enbart statligt i Sverige. Testa dig fram, men gör medvetna val är mitt tips. Sök inte ”bara för att”, sök om du är genuint intresserad av verksamheten. 

Som jag förstår har du flyttat till Sverige från Nederländerna. Finns det några likheter och skillnader i arbetskulturen länderna emellan?

Likheterna finns enligt mig i de stora dragen. Man respekterar tiderna, deadlines och har ett effektivt arbetssätt i bägge länder. 

Skillnaderna ligger snarare i detaljerna eller möteskulturen. Jag flyttade från Nederländerna för många år sedan så det kan se annorlunda ut nu, men konsensuskulturen på möten känner jag inte igen därifrån.

Visst kan man diskutera och debattera, men om inga beslut tas i gruppen tar chefen ett beslut. Man bestämmer inte en ny mötestid för att reda ut frågan i stor grupp igen. 

Fikakulturen är nog inte lika utbrett i Nederländerna heller. 

Har du några råd att ge till den som vill jobba utomlands?

Det är en möjlighet och en förmån att kunna jobba utomlands, men det är också en utmaning. Mitt tips är, var realistisk i målbilden. Du kommer att hamna i en ny vardag så se det inte som en lång semester. Men är det något du känner för bör du såklart ge det ett försök.

Varför är du medlem i ST?

Man har en chans att påverka arbetsvillkoren när man är med i facket. När jag började arbeta i Sverige kom en representant från ST till mig på min första arbetsdag, då blev ST ett självklart val! 

Vad är det viktigaste i medlemskapet för dig?

Att kunna påverka!