Våra medlemmar berättar

Våra medlemmar utgör kärnan i vårt förbund och det är ni som gör oss starka. Ert fackliga engagemang är det som gör att vi kan göra skillnad. Centralt såväl som lokalt. Här berättar våra medlemmar om deras fackliga engagemang och vad deras medlemskap i ST betyder för dem.
Nyhet

Samarbetet måste stärkas om virusets spridning ska minska

I tider av fara och oro vänder vi oss till staten och myndigheter för besked. Då behövs ett enat agerande. Behoven ser olika ut på olika myndigheter, men det är viktigt att vi – både som anställda och som medborgare – uppfattar att det finns ett tydligt ledarskap.
Nyhet

Fackligt engagemang gör skillnad för arbetsplatsen

Våra medlemmar utgör kärnan i vårt förbund och det är de som gör oss starka. I vår nya medlemsintervjuserie möter du våra medlemmar som delar med sig av sin bild av facket och vad medlemskapet betyder för dem.