Intervju med Britta Lejon - Förbundsordförande

Om Britta Lejon

Britta Lejon valdes till ordförande i Fackförbundet ST år 2012 och valdes om igen år 2020.

Här kan du läsa mer om Britta Lejon som är ordförande i Fackförbundet ST.

Så här sa Britta Lejon när hon först valdes.

- Jag är djupt hedrad över förtroendet att få leda Fackförbundet ST. Våra medlemmar ser till att Sverige fungerar! 

" Jag är djupt hedrad över förtroendet att få leda Fackförbundet ST. Våra medlemmar ser till att Sverige fungerar! De upprätthåller demokrati och rättssäkerhet samt ser till att regeringens beslut blir verklighet.

Jag kommer bland annat att arbeta för att förbättra medlemmarnas villkor och öka politikernas intresse för den statliga verksamheten. Jag tror att mina erfarenheter från statsförvaltning, facklig verksamhet och EU kan vara till nytta i det arbetet."

Utbildning

 • Kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet, examen 1986. Påbörjad masterutbildning på Lunds universitet. 

Fackliga uppdrag i urval

 • Ordförande i Fackförbundet ST, 2012
 • Vice ordförande i TCO, 2015
 • Ordförande i NEA, National European Administration, den fackliga sammanslutning som organiserar statsanställda i Europa, 2014

Andra uppdrag i urval

 • Vice ordförande i Trygghetsstiftelsen, 2012
 • Ledamot i styrgruppen för Förvaltningsakademin, Södertörns högskola, 2013
 • Regeringens värdegrundsdelegation, 2014

Bakgrund i urval

 • Vice ordförande i Fackförbundet ST, 2008-2012
 • Ordförande i FOLAC, de svenska folkhögskolornas samarbete i internationella frågor, 2008-2011
 • Ordförande för Svensk Biblioteksförening, 2004-2009
 • Riksdagsledamot, 2002-2006
 • Statsråd, demokrati- och förvaltningsminister, konsumentminister och ungdomsminister, 1998-2002
 • Ordförande för ST inom Regeringskansliet, 1994-1998
 • Kommunikationsdepartementet 1990 – 1998
 • Transportrådet 1987–1990 

Kontakta Britta

Om du vill kontakta Britta Lejon för en pressfråga kan du kontakta Anders Maxson, press och opinionsansvarig, 08-790 52 73, e-post: anders.maxson@st.org

Om du söker henne för en fråga om deltagande i arrangemang kan du kontakta ledningssekreterare Maria Stenviken på maria.stenviken@st.org.