Vad är ett fackförbund?

Ett fackförbund är en demokratisk organisation och fackförbund brukar ofta kallas för facket. 

Ett fackförbund är en typ av organisation. Fackförbundet består av anställda på en arbetsplats eller inom ett yrke som har gått ihop för att förbättra sin arbetssituation. Ett fackförbund kan hjälpa till om du har frågor om ditt jobb eller behöver hjälp på jobbet. 

Ett fackförbund är en demokratisk organisation. Det betyder att medlemmarna väljer vilka de vill ska föra deras talan. Alla har möjlighet att tycka till om vad fackförbundet ska tycka och göra. 

Fackförbund brukar ofta kallas för facket.