Den svenska modellen

"Den svenska modellen" kallas det samarbete som din arbetsgivare och fackförbunden har.

Arbetsgivaren och fackförbunden kommer tillsammans överens om viktiga frågor på arbetsplatsen. Till exempel frågor om lön, semester, pension och ledighet. 

När man har kommit överens skriver man tillsammans ett avtal. Det kallas för kollektivavtal. Arbetsgivaren och fackförbunden bestämmer hur länge kollektivavtalet ska gälla. 

Kollektivavtalet gäller för alla på arbetsplatsen, även dem som inte är medlemmar. Men är du med i facket blir vi starkare. Då kan vi komma överens om ännu bättre avtal.