Verksamhetsledning

Arbetet inom STs kansli leds av en verksamhetsledning som består av:
Marie Säll

Marie Säll

Förste ombudsman
0771-555 444
Linda Nyström

Linda Nyström

Stabschef och biträdande kanslichef
08-790 5184
Åsa Erba-Stenhammar

Åsa Erba-Stenhammar

Chef för enheten för avtal och förhandling
08-790 52 17
Alexander Armiento

Alexander Armiento

Chefredaktör
08-790 51 76
David  Lundquist

David Lundquist

IT-chef
Tel: 08-790 51 74
Mattias Sandell

Mattias Sandell

Chef, värvning och medlemsstöd
070-508 05 91
Mikael Sjöberg

Mikael Sjöberg

Chef regional samverkan
040-664 23 65
Dag Andersson

Dag Andersson

Förbundssekreterare och biträdande kanslichef
08-790 51 58
Minna Engberg

Minna Engberg

Ekonomichef
08-790 51 70
Åsa Schneider

Åsa Schneider

Chef för enheten värvning och medlemsstöd
08-7905136