Logga kongress 2024

Kongress 2024

Publicerad: 2023-09-26

Fackförbundet STs nästa kongress hålls den 28–30 maj 2024 i Stockholm. På den här sidan kommer du framöver kunna ta del av motioner och annat som har med kongressen att göra.

Kallelse till kongress

Förbundsstyrelsen kallar till Fackförbundet STs 14:e ordinarie kongress den 28–30 maj 2024. Kongressen kommer att hållas på Clarion Hotel Stockholm.

  Kongressen är Fackförbundet STs högsta beslutande organ och hålls vart fjärde år. Kongressen har flera uppgifter, bland annat att:

  • välja vilka som ska sitta i vår förbundsstyrelse de kommande fyra åren
  • fastställa verksamhetsinriktning och ekonomisk inriktning för förbundet
  • besluta om medlemsavgifter
  • besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

  Under kongressen deltar förtroendevalda från hela Fackförbundet ST

  Under kongressen deltar totalt 127 ombud – alltså förtroendevalda med rösträtt. Av dessa utses 115 av Fackförbundet STs avdelningar. Resterande tolv utgörs av den sittande förbundsstyrelsen. Hur många ombud en avdelning har på kongressen bestäms av hur många aktiva medlemmar avdelningen hade den sista december föregående år. Avdelningar med färre än 150 medlemmar bildar valkorporation/er enligt beslut av förbundsstyrelsen och efter hörande av berörda avdelningar.

  Hur avdelningarnas ombud utses varierar från avdelning till avdelning. Det vanligaste är att de väljs på avdelningens ombudsmöte, årsmöte eller representantskap. Vill du veta hur ombuden från din avdelning utses? Hör av dig till din avdelningsstyrelse.

  Alla medlemmar kan skriva motioner till kongressen

  Såväl enskilda medlemmar som klubbar, sektioner och avdelningar har rätt att skriva motioner – förslag – till kongressen. Motioner till ska vara förbundsstyrelsen tillhanda i så god tid som möjligt, dock senast den 28 februari 2024.

  Vart ska motioner skickas?

  Om motionen är skriven av en medlem, klubb eller en sektion inom en avdelning ska den skickas till närmsta avdelningsstyrelse, som i sin tur vidarebefordrar motionen till Fackförbundet STs förbundsstyrelse. Om du som enskild medlem vill skriva en motion till kongressen, ska du alltså skicka den till din avdelningsstyrelse. Avdelningsstyrelser skickar motioner till staben@st.org.