Föredrag på möte

Kompetensbaserad intervjuteknik

Fackförbundet ST använder sig av en kompetensbaserad intervjumetodik vid nyrekrytering. En kompetens är en förmåga beskriven i termer av kunskaper och beteenden som är avgörande för att kunna prestera effektivt i en tjänst.

Som underlag för rekryteringen har ansvarig på den enhet som rekryteringen sker utarbetat en kravprofil. Kravprofilen innehåller förutom utbildningsnivå, yrkeserfarenheter och rena kunskaper (tex viss nivå av arbetsrätt eller ekonomi), ett antal kompetenser som anses som viktiga för att kunna utföra arbetet.

Vi intervjuar mot dessa kompetenser som ett mer allmänt sätt att beskriva prestation.

Intervjumetodiken används för att det är ett bra sätt att bedöma hur en kandidat kommer att agera i framtiden när man utgår från exempel hur kandidaten har agerat i liknande situationer tidigare. Det är bra om du i intervjun därför kan komma med konkreta exempel på hur du har agerat i olika situationer.