STs internationella arbete

STs internationella arbete

Det lokala hänger ihop med det globala. Och på många håll i världen är fackliga och mänskliga rättigheter långt ifrån självklara. Därför är Fackförbundet ST engagerade och står upp för fackliga rättigheter globalt.

På många håll i världen är fackliga och mänskliga rättigheter långt ifrån självklara. Varje år dödas och fängslas människor för sitt fackliga engagemang. Och för tjänstemän anställda i staten är det i många länder särskilt svårt att organisera sig. Därför är det viktigt att vi som fackförbund engagerar oss och står upp för fackliga rättigheter globalt.

Lokalt och globalt

Det lokala och det globala hänger ihop. Våra arbetsvillkor påverkas i allt högre grad av villkor och arbetsförhållanden i andra länder. Beslut fattas över landsgränser och internationellt samarbete behövs för att säkerställa det fackliga inflytandet.

ST deltar som förbund i det globala fackliga arbetet på flera sätt. Genom ett aktivt påverkansarbete i EU, välfungerande utvecklingsprojekt och samarbete med nordiska, europeiska och globala federationer.

Tillsammans med andra svenska och globala förbund agerar vi också mot kränkningar av fackliga rättigheter genom upprop och protestbrev.

Internationella broschyren

Broschyren sammanfattar Fackförbundets ST:s internationella påverkans- och solidaritetsarbete och inkluderar beskrivning av hur förbundet arbetar med internationella utvecklingsprojekt i Ukraina, Mellanöstern, Nordafrika och Västafrika.

Den beskriver också vårt arbete i EU, hur vi jobbar med Public Services International (PSI), ST:s internationella solidaritetsfond och tar upp ILO:s roll för att stärka arbetsvillkor runtom i världen.

Broschyren ger en heltäckande bild av hur ST arbetar för att förbättra arbetsvillkor för arbetstagare i olika delar av världen genom långsiktiga samarbeten med olika internationella partners.

Broschyren finns på webbshoppen: https://st.rich-port.se/produkt/st-internationella-broschyren-2020/

Vill du veta mer om vad vi gör?

Boka ett digitalt arbetsplatsbesök!

Hör av dig till: magnus.runsten@st.org om du vill att vi gör ett digitalt arbetsplatsbesök vid din ST-klubb, sektion, avdelning eller arbetsplats där vi berättar mer om STs internationella arbete.

Söka stipendium

Vill du göra en fältstudie utomlands som rör fackligt arbete, demokrati och mänskliga rättigheter? Då kan du söka STs internationella stipendium.

Till STs stipendium

ST vill:

  • Värna rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
  • Stötta uppbyggnaden av starka, demokratiska och oberoende fackliga organisationer som kan stå upp för bra villkor och värna offentliga tjänster av god kvalité
  • Att arbetsmarknadens parter ska tas in i ett tidigt skede och kunna ha inflytande när lagstiftning sker på EU-nivå
  • Att de fackliga organisationerna ska ha en stark röst mot diskriminering och för kvinnors rättigheter i arbetslivet
  • Att du som medlem ska ha insikt i den internationella verksamheten och stöttar gärna lokala internationella aktiviteter
 
Karin Brunzell

Karin Brunzell

Internationell sekreterare
070-554 48 65
Magnus Runsten

Magnus Runsten

Internationell handläggare/projektkoordinator
08 - 790 52 08
Nyhet

Uttalande om flyktingar och migration

STs kongress antog ett uttalande om flyktingar och migration. Bland annat anser kongressen att regeringen bör prioritera att skapa möjligheter för nyanlända att så snabbt som möjligt få tillgång till arbete och utbildning.
Nyhet
EPSU och PSI kritiserar EU-förslag

EPSU och PSI kritiserar EU-förslag

Det europeiska och globala facket för offentliga tjänster, EPSU och PSI, kritiserar idag i ett gemensamt uttalande EU och Turkiets förslag till lösning för hur flyktingströmmen från Syrien ska hanteras. 
Nyhet
ITUC-rapport om mänskliga rättigheter

ITUC-rapport om mänskliga rättigheter

I dag släpps världsfacket ITUCs rapport Global Rights Index. Rapporten listar de sämsta och bästa länderna vad gäller mänskliga och fackliga rättigheter.