Porträttbild på Tetiana Nikitina
Tetiana Nikitina i Kiev februari 2014.
Photo: Maria Söderberg

Facklig röst i världen – Tetiana Nikitina

Möt Tetiana Nikitina, jurist och ordförande för förbundet för statsanställda i Ukraina SEUU. Hon berättar, bland annat, att samarbetet med ST är betydelsefullt för hennes möjligheter att förändra SEUU.

Namn: Tetiana Nikitina
Bor: Kiev,
Roll i facket: Ordförande för förbundet för statsanställda i Ukraina SEUU (2004-2016) 

Vad arbetar du med?

Ansvarig för ST och SEUUs samarbetsprojekt

Varför blev du fackligt aktiv?

När jag började arbeta var jag 22 och anställd på Inrikesministeriet, jag blev genast vald som fackligt ombud på min arbetsplats. Lite senare förstod jag att mina kollegor hade haft rätt när de valde mig för i mig finns en väldigt starkt rotad känsla för rättvisa. Jag är också jurist och skulle säga att mitt rättvisepatos tillsammans med mina yrkeskunskaper gav väldigt goda resultat. Det gjorde att jag fick en facklig karriär. Jag började som lokal förtroendevald, satt i lokala och regionala styrelser och slutade som ordförande för förbundet på central nivå.

Bäst tyckte jag om att vara ordförande för den lokala organisationen för då kunde jag fortsätta med mitt vanliga jobb och jag var en väldigt bra jurist också. Som lokal ordförande hade jag starkt stöd från mina kollegor och såg tydligt resultat när jag ville förändra saker. Sedan när jag blev anställd av facket och fick större ansvarsområden, blev oron större och framgångarna färre. Det blev mer svårarbetat. Mer ansvar betydde mer arbete och det blev svårt för mig att vara nöjd med mina resultat för jag såg mest alla problem framöver som jag var tvungen att hantera. 

Hur är det att vara fackligt aktiv hos er?

Väldigt arbetsamt, mycket affärsresor, mycket möten, man behöver hela tiden vara redo att hantera många olika frågor och prata med olika personer, man måste vara glad, se representativ ut. Och för allt detta får man ganska dåligt betalt. Det är också väldigt svårt att kombinera fackligt arbete med familjeliv, det blir ett val mellan att vara en god mor och hustru eller en bra facklig ledare. Man måste prioritera. Men å andra sidan får man mycket respekt ute regionerna, man blir som en facklig kändis, folk har hela tiden ögonen på en och bedömer ens arbete, det kräver stort inre lugn. 

Vad brinner du för?

Jag vill att det ska bildas en ny typ av fackförbund i Ukraina. Med medvetna medlemmar, nya strukturer för finansiering och andra organisatoriska strukturer. Där det sker mer kommunikation från fackets ledning direkt till varje medlem. 

Vad har samarbetet med ST bidragit med?

Mina planer för förändring av SEUU har fått stöd genom samarbetet med ST och projektet har varit väldigt betydelsefullt för mina möjligheter att förändra vårt förbund. Det har haft betydelse att ledarna i förbundet på alla nivåer fått nya och andra influenser, att ungdomskommittéer har bildats, och att nätverket med unga ledare och utbildare har formats. De är de unga som kommer föra förändringen framåt på marknivå!
 

Elin Moberg

Elin Moberg

Utredare
08-790 51 07