Rhoda Boateng

Facklig röst i världen - Rhoda Boateng

Här berättar Rhoda Boateng, anställd vid ITUC-Afrika (en global facklig organisation), om unga arbetstagare i den informella sektorn.

Namn: Rhoda Boateng
Ålder: 31 år
Land: Ghana

Varför började du engagera dig i frågor om fackliga rättigheter och otrygga arbetsförhållanden?

Unga arbetstagare är väldigt marginaliserade inom fackföreningsrörelsen. Denna grupp av personer representerar cirka 65 procent av den totala befolkningen i Afrika men är den minst representerade i fackföreningarna. Det beror på olika anledningar, bland annat arbetslöshet, bristande intresse och otillräcklig information om fackligt arbete. Som ung arbetstagare på ITUC-Afrika, kändes det viktigt att aktivt arbeta med ungas arbetsförhållanden. 

Den informella sektorn har expanderat med anledning av privatiseringar. Kan du ge exempel på arbete i den informella sektorn?

Till exempel gatuförsäljare, städare, småhandlare, frisörer och sömmerskor.

Är det flest män eller kvinnor som arbetar inom den informella sektorn?

Kvinnor dominerar denna sektor, främst på grund av de kategorier av arbete som utgör den informella sektorn.

Finns det fackföreningar som arbetar för arbetstagarnas rättigheter inom den informella sektorn?

Ja, till exempel föreningen för informella arbetare Workers Association (UNIWA) som är ansluten till Ghana Trades Union Congress i Ghana. Ett exempel på en fackförening som arbetar för arbetstagarnas rättigheter inom den informella sektorn i Afrika.

Vilken är den största utmaningen för fackföreningar eller arbetstagare inom den informella sektorn när det gäller fackliga rättigheter och deras kamp för bättre arbetsvillkor?

Organiseringen av informella arbetare är den största utmaningen för fackföreningarna i dag. Främst på grund av det faktum att de är utspridda och ännu värre, det  är svårt att hitta statistik för denna stora grupp av arbetstagare. För att möta dessa utmaningar, måste man vara innovativ när det kommer till att utveckla strategier för att organisera denna utsatta grupp.