Elisabeth Lawson O Nadou

Facklig röst i världen – Elisabeth Lawson O Nadou

Här intervjuar vi Elisabeth Lawson O Nadou, ledare för Togos nationella federation för offentliganställdas fack. Hon berättar, bland annat, att under hennes tid som fackligt förtroendevald har minimilönerna bland mest den lågavlönade personalen inom militären dubblats.

Varför började du arbeta med fackliga rättigheter?

Jag arbetade på finansdepartementet här i Lomé och det uppmärksammade en del problem på arbetsplatsen som cheferna inte tog tag i. En dag ställde jag mig upp och sade rakt ut vad som behövde göras och fick kollegorna med mig. I det skedet vågade inte arbetsgivaren straffa mig på något sätt. Mina kollegor utsåg mig efteråt till deras fackliga talesperson på arbetsplatsen, utan att jag ens kandiderat till den positionen! Sedan dess har jag fortsatt med mitt fackliga engagemang och nu arbetar jag på en mer övergripande nivå med arbetares rättigheter.

Vad är det positiva med att arbeta med fackliga rättigheter?

Att man är i en solidarisk miljö och samlar folk och att man kämpar för rättigheter och ser förändringar. Under tiden jag har arbetat fackligt har vi exempelvis dubblat minimilönerna bland mest den lågavlönade personalen inom militären. 

Vad kan du säga om Togos skattesystem utifrån ett jämställdhetsperspektiv?

Problemet är inte skatterna, utan avdragen. Kvinnor antas inte ha utgifter för familjen, då männen traditionellt setts som familjeförsörjarna. Därför har kvinnor, till skillnad från männen, inte möjlighet att göra avdrag för hushållsutgifter. För att en kvinna ska kunna göra sådana avdrag, behöver hon kunna visa ett godkännande från sin man som bekräftar att de delar på hushållsutgifterna. Detta är dock ovanligt eftersom de flesta män vill behålla hela sin avdragsmöjlighet. 

Hur arbetar ni med denna fråga i facket?

Den drivs inte på en övergripande nationell nivå, utan kvinnor driver frågan antingen individuellt eller i mindre grupper. Jag har själv, tillsammans med andra, uppvaktat politiker angående denna fråga. Men att göra det på en högre nivå är inte aktuellt just nu. Jag har nyligen blivit vald till ledare för denna federation. De andra fem federationerna har manliga ledare och de är inte intresserade av att driva denna skattefråga. Kvinnliga arbetstagare är i majoritet inom den offentliga sektorn, men tyvärr ser det inte likadant ut i facket, i vart fall inte på en högre nivå. Männen vill överlag inte att deras fruar ska vara i framkant.

Så vem betalar hushållsutgifterna i hemmen generellt?

Har du någonsin hört talas om en man som betalar för hushållet?