Om Fackförbundet ST

ST är det största och ledande fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95 000 medlemmar. Våra medlemmar arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser.