Två kollegor pratar

Varför ST?

Genom ditt medlemskap i Fackförbundet ST får du inte bara ett bra stöd i arbetslivet och fina förmåner, du bidrar även till att vi tillsammans kan jobba för frågor som bättre arbetsmiljö, utveckling och inflytande i arbetet, jämställdhet och mångfald.

Vi är det ledande fackförbundet inom statlig verksamhet

Alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning och befattning. Det gör att vi har den styrka som krävs för att förhandla fram bättre villkor för dig och dina kollegor. Det gör också att vi kan erbjuda dig gedigen kunskap och stöd som är anpassat till de förhållanden som råder just där du arbetar.

Vi är det tillgängliga facket

Som medlem har du alltid någon att fråga om dina villkor, din arbetsmiljö och din lön. Våra förtroendevalda kan på plats ge dig den vägledning och det stöd du behöver. Du kan också ringa eller mejla ST Direkt som ger dig snabba svar varje vardag.

Vi påverkar

När förändringar sker inom staten eller statliga bolag och stiftelser kan det påverka våra medlemmars anställningsförhållanden och professionella förutsättningar. ST är därför en aktiv och naturlig remissinstans och samtalspart för arbetsgivare och beslutsfattare. Vi lyfter medlemmarnas perspektiv och beskriver hur verkligheten ser ut på arbetsplatserna.

Vi förhandlar fram värdefulla avtal

Ditt kollektivavtal ska trygga din löneutveckling och ha ett innehåll som är utvecklande och värdefullt för dig. Utan siffror i avtalen finns en risk att väldigt många blir helt utan löneutveckling. Därför är ”sifferlösa” avtal inte ett alternativ för oss – våra avtal ska ha fastställda löneökningar.

Vi driver dina frågor

ST är partipolitiskt obundet. När ST tar ställning i politiska frågor utgår förbundet från våra medlemmars intressen, utan några partipolitiska kopplingar.

Vi ger dig mervärde i medlemskapet

ST har som mål att hela tiden öka mervärdet och tryggheten dig som medlem. Här kan du se allt som ingår i ditt medlemskap – från inkomstförsäkring till karriärcoach. Läs mer om våra förmåner här. 

Nyhet

Samarbetet måste stärkas om virusets spridning ska minska

I tider av fara och oro vänder vi oss till staten och myndigheter för besked. Då behövs ett enat agerande. Behoven ser olika ut på olika myndigheter, men det är viktigt att vi – både som anställda och som medborgare – uppfattar att det finns ett tydligt ledarskap.
Nyhet

Fackligt engagemang gör skillnad för arbetsplatsen

Våra medlemmar utgör kärnan i vårt förbund och det är de som gör oss starka. I vår nya medlemsintervjuserie möter du våra medlemmar som delar med sig av sin bild av facket och vad medlemskapet betyder för dem.