Två kollegor pratar

Varför ST?

Genom ditt medlemskap i ST får du inte bara fina förmåner och ett bra stöd i arbetslivet, du bidrar även till att vi tillsammans kan jobba för frågor som bättre arbetsmiljö, utveckling och inflytande i arbetet, jämställdhet och mångfald.

Vi är det ledande fackförbundet inom statlig verksamhet

Alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning och befattning. Det gör att vi har den styrka som krävs för att förhandla fram bättre villkor för dig och dina kollegor. Det gör också att vi kan erbjuda dig gedigen kunskap och stöd som är anpassat till de förhållanden som råder just där du arbetar.

Vi är det tillgängliga facket

Som medlem har du alltid någon att fråga om dina villkor, din arbetsmiljö och din lön. Våra 8 000 förtroendevalda kan på plats ge dig den vägledning och det stöd du behöver. Du kan också ringa eller mejla ST Direkt som ger dig snabba svar varje vardag 8-17.

Vi påverkar

När förändringar sker inom staten eller statliga bolag och stiftelser kan det påverka våra medlemmars anställningsförhållanden och professionella förutsättningar. ST är därför en aktiv och naturlig remissinstans och samtalspart för arbetsgivare och beslutsfattare. Vi påverkar genom att lyfta medlemmarnas perspektiv och beskriva hur verkligheten ser ut på arbetsplatserna.

Vi förhandlar fram värdefulla avtal

Du som medlem i ST ska ha ett kollektivavtal som tryggar din löneökning och har ett innehåll som är utvecklande och värdefullt för dig. Utan siffror i avtalen finns en risk att väldigt många blir helt utan löneutveckling. Därför är ”sifferlösa” avtal inte ett alternativ för oss – våra avtal ska ha fastställda löneökningar.

Vi driver dina frågor

ST är partipolitiskt obundet. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor utgår förbundet från dina intressen utan några partipolitiska kopplingar.

Vi ger dig mervärde i medlemskapet

ST har som mål att hela tiden öka mervärdet och tryggheten dig som medlem. Här kan du se allt som ingår i ditt medlemskap – från inkomstförsäkring till karriärcoach. Läs mer om våra förmåner här. 

Nyhet

Fackligt engagemang gör skillnad för arbetsplatsen

Våra medlemmar utgör kärnan i vårt förbund och det är de som gör oss starka. I vår nya medlemsintervjuserie möter du våra medlemmar som delar med sig av sin bild av facket och vad medlemskapet betyder för dem.