Byta fackförbund

Vill du byta till ST från ett annat fackförbund? Hur du ska gå tillväga beror på vilket förbund du är med i. Här går vi igenom vad du ska tänka på.

Varför byta fack?

Anledningar till att byta förbund kan vara antingen missnöje eller byte av jobb och bransch. Det är viktigt att vara rätt organiserad, det vill säga organiserad i det förbund som tecknar kollektivavtal på din arbetsplats. Annars är det inte säkert att ditt fack har förhandlingsrätt för dig om en konflikt uppstår.

Hur gör jag?

Om du idag är medlem i Unionen eller Vision men har börjat jobba inom STs område, så kan vi hjälpa dig med övergången. Ange bara i din ansökan vilket förbund du är med i så ordnar vi med utträdet.

Om du är med i ett annat förbund behöver du själv kontakta dem för att begära utträde.

Uppsägningstid

Det kan ibland ta upp till tre månader att begära utträde ur ditt gamla förbund. Därför har vi en introduktionsrabatt som innebär att du inte behöver betala någon förbundsavgift de första tre månaderna som ST-medlem. På så vis slipper du dubbla avgifter men kan ändå vara rätt organiserad från den dag du bestämmer dig att byta.

A-kassan

A-kassorna är idag skilda organisationer från fackförbunden. Det innebär att du inte måste vara med i den a-kassa som ditt fackförbund samarbetar med. Om du vill byta a-kassa så behöver du själv kontakta din a-kassa. Det är viktigt att du ansöker om inträde i den nya a-kassan innan du begär utträde ur den gamla. Kontakta STs a-kassa för mer information.

Kvalificeringstid till inkomstförsäkringen

Om du redan har en inkomstförsäkring kan du oftast föra över kvalificeringstiden till din nya försäkring. ST samarbetar med Bliwa kring inkomstförsäkring. Kontrollera på deras lista över likvärdiga inkomstförsäkringar, om din tidigare försäkring finns med. 

Försäkringar

Tänk på att se över ditt försäkringsskydd i samarbete med att du byter fack. De försäkringar som du har via ditt gamla fack upphör att gälla. Vid inträde i ST ansluts du automatiskt till inkomstförsäkring, livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring. Läs mer om våra försäkringar här.

Behöver du hjälp?

Kontakta ST Direkt på telefon 0771-555 444 så hjälper vi dig. Öppet varje vardag 8-17.

Nyhet

Fackligt engagemang gör skillnad för arbetsplatsen

Våra medlemmar utgör kärnan i vårt förbund och det är de som gör oss starka. I vår nya medlemsintervjuserie möter du våra medlemmar som delar med sig av sin bild av facket och vad medlemskapet betyder för dem.