Medlemsavgift: så mycket kostar medlemskapet i ST

Som ny yrkesverksam medlem i Fackförbundet ST får du de tre första månaderna gratis. Efter den perioden gäller ordinarie avgift vilken varierar beroende på din inkomst.

Viktigt att veta

 • Välkomsterbjudandet gäller endast nya yrkesverksamma medlemmar, som ej varit medlemmar i Fackförbundet ST de senaste 18 månaderna. 
 • Utöver förbundsavgiften till ST tar flera av förbundets avdelningar ut en avdelningsavgift. Det vanligaste beloppet är 27 kronor per månad. Några sektioner tar ut en sektionsavgift.
 • Om du arbetar på en arbetsplats utan avdelning tillkommer en schablonavgift på 25 kronor per månad till förbundet.

  Månadsavgifter 2022

  Månadsinkomst              Månadsavgift (förbundsavgift)

  • Upp till 13 999 kronor: 152 kronor 
  • 14 000 - 15 999 kronor: 168 kronor 
  • 16 000 - 17 999 kronor: 184 kronor 
  • 18 000 - 19 999 kronor: 200 kronor 
  • 20 000 - 21 999 kronor: 216 kronor 
  • 22 000 - 23 999 kronor: 232 kronor 
  • 24 000 - 25 999 kronor: 248 kronor 
  • 26 000 - 27 999 kronor: 264 kronor 
  • 28 000 kronor och uppåt: 280 kronor 

   Hur betalar jag medlemsavgiften?

   Du kan betala medlemsavgiften via löneavdrag, avi, autogiro eller e-faktura

   Betala med autogiro eller e-faktura

   Enkelt och tryggt kan du betala medlemsavgiften med autogiro eller e-faktura. Här berättar vi om du du som vill bli medlem i ST kan göra. 

   Läs mer

   Vad räknas som inkomst?

   Medlemsavgiften baseras på din sammanlagda månadsinkomst före skatt. Med inkomst menas:

   • lön från en eller flera arbetsgivare, inklusive fasta lönetillägg.
   • Annan skattepliktig ersättning, till exempel:
    - sjukpenning och rehabiliteringspenning
    - föräldrapenning
    - arbetslöshetsersättning
    - ersättning från Trygghetsstiftelsen
    - avgångsvederlag eller liknande

   Följande räknas inte med i inkomsten

   • Sjukersättning oavsett om den är hel eller utgör en del.
   • Rörliga lönetillägg (till exempel jour-, OB-, övertids- och beredskapstillägg).

   Grupper som är avgiftsbefriade eller betalar lägre avgift

   • Som ny yrkesverksam medlem får du de tre första månaderna gratis. Efter den perioden gäller ordinarie avgift.
   • Studentmedlemmar är helt avgiftsbefriade
   • Studentmedlem som övergår till aktivt medlemskap betalar 100 kronor för hela det första medlemsåret.
   • Studielediga som själva finansierar sina studier kan under vissa villkor vara avgiftsbefriade.
   • Värnpliktiga i grundutbildning är avgiftsbefriade.
   • Medlemmar som arbetar utomlands hos arbetsgivare utanför STs organisationsområde betalar lägsta förbundsavgiften.
   • Medlem som medföljer make/maka/sambo som arbetar utomlands, betalar lägsta förbundsavgiften.
   • Du som är doktorandmedlem betalar 80 kronor per månad.
   • Du som är pensionärsmedlem betalar 300 kronor per år.