Tre personer sitter på ett möte i ett kontor

Medlemsavgift: så mycket kostar medlemskapet i ST

Publicerad: 2022-01-18

Som ny yrkesverksam medlem i Fackförbundet ST får du de tre första månaderna gratis. Efter den perioden gäller ordinarie avgift vilken varierar beroende på din inkomst.

Viktigt att veta

 • Välkomsterbjudandet gäller endast nya yrkesverksamma medlemmar, som ej varit medlemmar i Fackförbundet ST de senaste 18 månaderna.
 • Utöver förbundsavgiften kan det även förekomma avdelnings-, sektions- och klubbavgifter. Storleken på de här lokala avgifterna kan variera då varje lokal facklig organisation själva fattar beslut om dessa på sina årsmöten. Dessa lokala avgifter används till bl.a. lokala medlemsaktiviteter, medlemsvärvning samt annat fackligt stöd.
 • Om du arbetar på en arbetsplats utan avdelning tillkommer en schablonavgift på 25 kronor per månad till förbundet. Avgiften är till för att finansiera det utökade stöd som, i brist på lokal avdelning, förbundet står bakom. 

  Månadsavgifter 2022

  OBS: i tabellen nedan redovisas endast storleken på förbundsavgiften. Din månadsavgift kan även innefatta en eller flera lokala avgifter och därmed bli högre än de belopp som anges. Kolla med ditt lokala fack om lokala avgifter förekommer på din arbetsplats.

  Månadsinkomst              Månadsavgift (förbundsavgift)

  • Upp till 13 999 kronor: 152 kronor 
  • 14 000 - 15 999 kronor: 168 kronor 
  • 16 000 - 17 999 kronor: 184 kronor 
  • 18 000 - 19 999 kronor: 200 kronor 
  • 20 000 - 21 999 kronor: 216 kronor
  • 22 000 - 23 999 kronor: 232 kronor 
  • 24 000 - 25 999 kronor: 248 kronor 
  • 26 000 - 27 999 kronor: 264 kronor 
  • 28 000 kronor och uppåt: 280 kronor

   Hur betalar jag medlemsavgiften?

   Du kan betala medlemsavgiften via autogiro, e-faktura, avi eller löneavdrag. Löneavdrag som betalsätt upphör dock att gälla från och med 1:a december 2022. 

   Betala med autogiro eller e-faktura

   Enkelt och tryggt kan du betala medlemsavgiften med autogiro eller e-faktura. Här berättar vi om du du som vill bli medlem i ST kan göra. 

   Läs mer

   Vad räknas som inkomst?

   Medlemsavgiften baseras på din sammanlagda månadsinkomst före skatt. Med inkomst menas:

   • lön från en eller flera arbetsgivare, inklusive fasta lönetillägg.
   • Annan skattepliktig ersättning, till exempel:
    - sjukpenning och rehabiliteringspenning
    - föräldrapenning
    - arbetslöshetsersättning
    - ersättning från Trygghetsstiftelsen
    - avgångsvederlag eller liknande

   Följande räknas inte med i inkomsten

   • Sjukersättning oavsett om den är hel eller utgör en del.
   • Rörliga lönetillägg (till exempel jour-, OB-, övertids- och beredskapstillägg).

   Grupper som är avgiftsbefriade eller betalar lägre avgift

   • Som ny yrkesverksam medlem får du de tre första månaderna gratis. Efter den perioden gäller ordinarie avgift.
   • Studentmedlemmar är helt avgiftsbefriade
   • Studentmedlem som övergår till aktivt medlemskap betalar 100 kronor för hela det första medlemsåret.
   • Yrkesverksamma medlemmar som är studielediga och finansierar själva sina studier kan bli avgiftsbefriade eller får reducerad avgift om medlemmen arbetar mer än 20 % per månad.
   • Värnpliktiga i grundutbildning är avgiftsbefriade.
   • Medlemmar som arbetar utomlands hos arbetsgivare utanför STs organisationsområde betalar lägsta förbundsavgiften.
   • Medlem som medföljer make/maka/sambo som arbetar utomlands, betalar lägsta förbundsavgiften.
   • Du som är doktorandmedlem betalar 80 kronor per månad.
   • Du som är pensionärsmedlem betalar 300 kronor per år.