Om du blir arbetslös

Här hittar du information om vilken skydd du som doktorand kan få genom ett medlemskap i ST om du skulle bli arbetslös.

Om du som doktorandmedlem blir arbetslös och omfattas av någon av följande punkter kan du ansöka om ersättning från STs inkomstförsäkring:

  • du har haft sammanhängande fackligt medlemskap i minst 12 månader (vi tillgodoräknar sammanhängande medlemstid i Saco m.fl. förbund som har obligatorisk inkomstförsäkring),
  • du har medlemskap i valfri a-kassa i så lång tid som krävs för att få inkomstrelaterad ersättning före arbetslöshetens inträde,
  • du har inte söker arbetslöshetsersättning för perioden 12 månader före arbetslöshetens inträde,

Så fungerar inkomstförsäkringen

Som doktorand omfattas du av den inkomsförsäkring som ingår i medlemskapet. Det innebär att du kan få inkomstförsäkring från ST i maximalt 150 ersättningsdagar. 

Med vår inkomstförsäkring täcks inkomster upp till 80 000 kronor, vilket gör att de allra flesta kan få ut upp till 80 procent av sin genomsnittliga inkomst.

Läs mer om inkomstförsäkringen

Utöka ditt skydd med 150 dagar

Du kan även täckna en frivillig tilläggsförsäkring. Med tillägget kan du få a-kasseförstärkning i ytterligare 150 dagar. Från dag 200 sänks ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen. Du får då upp till 80 procent i 200 dagar och upp till 70 procent i 100 dagar. 

Tilläggsförsäkringen tecknar du direkt hos försäkringsbolaget Folksam.

Om du har frågor kontakta gärna ST Direkt.