Om du blir arbetslös

Doktorander omfattas av omställningsavtalet till en begränsad del. Här hittar du information om vad som gäller om du skulle bli arbetslös.

Om du som doktorandmedlem blir arbetslös och omfattas av någon av följande punkter kan du ansöka om ersättning från STs inkomstförsäkringar:

  • du har haft sammanhängande fackligt medlemskap i minst 12 månader (ST tillgodoräknar sammanhängande medlemstid i Saco m.fl. förbund som har obligatorisk inkomstförsäkring),
  • du har haft medlemskap i valfri a-kassa (så lång tid som krävs för att få inkomstrelaterad ersättning före arbetslöshetens inträde),
  • du har inte söker arbetslöshetsersättning för perioden 12 månader före arbetslöshetens inträde,

Så fungerar basskyddet

Du som doktorand omfattas av basskyddet vilket innebär att du kan få a-kasseförstärkning från ST i maximalt 150 ersättningsdagar. Utav dessa 150 dagar ger 50 dagar ett förmånligt skydd när högsta dagpenning i arbetslöshetsförsäkringen sänks från 910 kr/dag till 760 kr/dag, vilket motsvarar en sänkning av bruttoinkomst från 25 025 kr till 20 900 kr. 

Med STs basskydd täcks inkomster upp till 80 000 kronor, vilket gör att de allra flesta kan få ut upp till 80 procent av sin genomsnittliga inkomst. STs inkomstförsäkring samordnas med andra inkomstförsäkringar. Det innebär att om du får ersättning från omställningsavtalet avräknar vi 44 dagar från basskyddet. 

Utöka ditt skydd med 150 dagar

Du som doktorand kan utöka basskyddet med en frivillig tilläggsförsäkring. Med tillägget kan du få a-kasseförstärkning i ytterligare 150 dagar. Från dag 200 sänks ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen. Du får då upp till 80 procent i 200 dagar och upp till 70 procent i 100 dagar. 

Tilläggsförsäkringen tecknar du direkt hos försäkringsbolaget Bliwa.

Om du har frågor kontakta gärna ST Direkt.