Internationellt chefsarbete

Internationellt chefsarbete

Fackförbundet ST samarbetar internationellt i chefsfrågor med Eurocadres och Union Network International (UNI), internationalen för tjänstemän.

Förbättrade internationella villkor

Eurocadres är en organisation inom ramen för Europafacket (EFS). Eurocadres är EU-kommissionens officiella remissinstans i frågor av intresse för chefer, projektledare och specialister (Professional and Managerial Staff, förkortat P&MS).

Arbetet fokuserar främst på P&MS-gruppens möjligheter att arbeta och röra sig fritt inom EU. Konkret handlar det om erkännandet av kvalifikationer och examina, samt förutsättningarna för ett bra socialförsäkringsskydd och en vettig pension efter många år utomlands. Eurocadres har också ett nätverk för kvinnliga chefer - Femanet.  

Internationellt samarbete

UNI, internationalen för tjänstemän, är en organisation med syfte att främja internationellt samarbete mellan medlemsförbunden. I UNI finns en kommitté för chefer och specialister, The UNI P&MS Committee. Kommittén har tagit fram olika rapporter till exempel:

  • Arbete utomlands: UNI-riktlinjer med rekommendationer om vad du bör tänka på innan du skriver på ett anställningskontrakt.
  • Kod angående yrkes-, socialt och etiskt ansvar för tjänstemän i ledande ställning med rekommendationer om ansvarsfullt handlande för dig som är chef och känner ett etiskt dilemma.

 Rapporterna är på svenska och kan laddas ner från UNIs webbplats.