Teams-möte

Så tycker cheferna om att jobba hemifrån

Rapporten ”Jobba hemifrån – är distansarbete här för att stanna?” visar att hemmajobbande är en”win-win” för alla berörda, inklusive chefer. Men trots alla fördelar så ställer det digitala arbetslivet nya krav på ledarskapet som kan vara  utmanande att ställa om till. Här är fem insikter från vår undersökning om vad STs chefsmedlemmar tyckte om övergången till distansarbete våren 2020.

1. Chefer anser att det fungerar väldigt bra att jobba hemifrån generellt

Det var lite överraskande att chefer uppskattade att jobba hemifrån så mycket. Vi trodde att de skulle uppleva svårigheter och utmaningar i större utsträckning än medarbetare. Framförallt i att arbetsleda på distans. 

Men, nästan 9 av 10 chefer tycker att det fungerar mycket bra eller bra att arbeta på distans. Även om utmaningar såklart finns så präglas resultaten i stort av att upplevelsen av distansarbete varit positiv. Det tar vi som ett kvitto på att chefer har hanterat omställningen väl. 

2. Den sociala aspekten i ledarskapet blir lidande

I stort pekar resultaten på att det har gått bra att arbetsleda på distans. De flesta känner att de kan stötta sina medarbetare och de känner inte heller ett ökat behov av att kontrollera så arbetsuppgifter blir utförda. Trots att ingen jobbar på kontoret. 

Men, nästan 9 av 10 chefer tycker att det fungerar mycket bra eller bra att arbeta på distans.

Däremot uppger många att frånvaron av det ”fysiska mötet” sätter käppar i hjulen. Det går inte längre att ha samma utbyte med medarbetarna i vardagen via skärmen eller över telefon. Många anser att det blir svårare att kommunicera och uppfatta signaler. 

Den sociala aspekten av ledarskapet blir lidande, vilket gör att vissa känner att de blir svårare att leva upp till sitt personalansvar. Det är helt enkelt svårare att “se” medarbetarna och fånga upp signaler över en skärm.

3. Även chefer tycker det är enklare att fokusera i hemmakontoret

I regel upplever chefer och medarbetare liknande fördelar med distansarbete. För många verkar distansarbete exempelvis ge bättre förutsättningar för att prestera under arbetstid. En stor andel uppger att de drabbas av färre avbrott, att de kan arbeta mer fokuserat och att de kan styra mer över sin arbetsdag. 

Sammantaget så kan vi nog säga att hemmakontoret upplevs som en mer harmonisk arbetsplats än kontoret. Både av chefer och medarbetare.

4. Pandemin har nog medfört ett paradigmskifte för distansarbete

Vi har svårt att se att den dörr som öppnats går att stänga igen. Erfarenheten har helt enkelt varit för positiv. Våren visade oss att väldigt många arbetsuppgifter går att utföra på distans, oavsett om du är chef eller medarbetare. Dessutom har många uppskattat distansarbete och upplevt fördelar som de kanske inte kände till innan.

Våren visade oss att väldigt många arbetsuppgifter går att utföra på distans, oavsett om du är chef eller medarbetare.

Visserligen lär inte kontoren försvinna över en natt, och många arbetsgivare (och medarbetare för den delen) kommer kanske föredra kontoret över hemmet även efter pandemin. Men, acceptansen för att jobba på distans i en större utsträckning borde rimligtvis öka. På sikt talar mycket för att utvecklingen går mot mer distansarbete.  

5. Många kommer behöva anpassa sitt ledarskap till det digitala arbetslivet

De flesta som har bytt kontoret till hemmakontoret har förmodligen upplevt utmaningar av olika slag, och det är fullt naturligt. Den här förändringen är troligtvis den största som skett i svenskt arbetsliv på senare år. För chefernas del ligger utmaningen främst i att utveckla ett ledarskap som är anpassat för det digitala arbetslivet. 

Som vi var inne på tidigare upplever många chefer  att den sociala aspekten av chefsuppdraget försvåras när de fysiska mötena försvinner. Det kommer nog vara en utmaning för många. Hur ska en chef gå till väga för att lyckas vara en närvarande ledare även på distans? 

Sen tror vi att egenskaper som god kommunikativ förmåga och tydlighet kommer att bli viktiga pusselbitar för att lyckas med sitt ledarskap. Arbetslivet på distans är gränslöst, du kan arbeta när du vill, och det är en fördel för många. Men det kan också vara en fara, en grogrund för stress och ohälsosamma arbetstider. 

Här är det viktigt att du som är chef är tydlig med dina förväntningar, och att du sätter tydliga gränser för dina medarbetare. Det kommer vara avgörande för att arbetslivet på distans ska bli välbalanserat.

Till sist är det dock viktigt att poängtera att du som chef inte ska stå ensam inför den här utmaningen. En övergång till distansarbete kommer innebära anpassningar för alla. Därför behöver vi hjälpas åt för att komma underfund med vad som behöver utvecklas för att distansarbetet ska fungera på bästa sätt. För chefer såväl som medarbetare.

Mer läsning: Distansarbete kräver en evolution av ledarskapet

Om rapporten

I rapporten ”Jobba hemifrån – är distansarbete här för att stanna?” undersöker vi hur omställningen till distansarbete upplevdes av Fackförbundet STs medlemmar. Resultaten visar en ögonblicksbild av hur arbetslivet såg ut i maj 2020. Hela 65 procent av de tillfrågade jobbade på distans i en större utsträckning.