Medlemsavgift

Som ny medlem får du de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du bara 50 kronor per månad under de kommande tre månaderna av ditt medlemskap. Efter den perioden gäller ordinarie avgift.

Välkomsterbjudandet gäller endast nya yrkesverksamma medlemmar, som ej varit medlemmar i ST de senaste 18 månaderna. 

Har din inkomst förändrats? 

Om din inkomst ändras och förändringen varar i mer än tre månader kan det påverka din medlemsavgift. 

Ändra din inkomst genom att logga in på "Min sida" och uppdatera uppgifterna. Du kan även ändra genom att kontakta oss på 0771-555 444 eller mejla medlem@st.org

 

Månadsavgifter (gäller från 1 januari 2018)

Månadsinkomst   Förbundsavgift
      
0          - 11 999     136 kr
12 000 - 13 999    152 kr
14 000 - 15 999    168 kr
16 000 - 17 999    184 kr
18 000 - 19 999    200 kr
20 000 - 21 999    216 kr
22 000 - 23 999    232 kr
24 000 - 24 999    248 kr
25 000  -    -          256 kr

Utöver förbundsavgiften till ST tar flera av förbundets avdelningar ut en avdelningsavgift. Det vanligaste beloppet är 24 kronor per månad. Några sektioner tar ut en sektionsavgift.

Medlemsavgiften kan betalas via löneavdrag, autogiro, e-faktura eller avi. 

Från och med 1 juli 2018 är fackavgiften skattereducerad med 25 %. Skattereduktionen gäller om den sammanlagda avgiften uppgår till 400 kronor på ett år.

Vad räknas som inkomst?

Medlemsavgiften baseras på din sammanlagda månadsinkomst före skatt. Med inkomst menas:

 • lön från en eller flera arbetsgivare, inklusive fasta lönetillägg.
 • Annan skattepliktig ersättning, till exempel:
  - sjukpenning och rehabiliteringspenning
  - föräldrapenning
  - arbetslöshetsersättning
  - ersättning från Trygghetsstiftelsen
  - avgångsvederlag eller liknande

Följande räknas inte med i inkomsten

 • Sjukersättning oavsett om den är hel eller utgör en del.
 • Rörliga lönetillägg (till exempel jour-, OB-, övertids- och beredskapstillägg).

Grupper som är avgiftsbefriade eller betalar lägre avgift

 • Nya medlemmar får de tre första månaderna gratis. Därefter är förbundsavgiften 50 kr per månad under de kommande sex månaderna. Sedan ordinarie avgift. För den som tidigare varit medlem i ST gäller en karenstid på 18 månader för att som ny medlem få den sänkta förbundsavgiften.
 • Studentmedlemmar är helt avgiftsbefriade (gäller från januari 2018).
 • Studentmedlem som övergår till aktivt medlemskap betalar 100 kronor för hela det första medlemsåret.
 • Studielediga som själva finansierar sina studier kan under vissa villkor vara avgiftsbefriade.
 • Värnpliktiga i grundutbildning är avgiftsbefriade.
 • Medlemmar som arbetar utomlands hos arbetsgivare utanför STs organisationsområde betalar lägsta förbundsavgiften.
 • Medlem som medföljer make/maka/sambo som arbetar utomlands, betalar lägsta förbundsavgiften.
 • Doktorander betalar 80 kronor per månad.
 • Pensionärer betalar 300 kronor. Betalas månaden efter pensionsavgången och gäller 12 månader framåt.

Beräkna din medlemsavgift

Här kan du se vad det kostar dig att gå med i Fackförbundet ST.