Medlemsavgift

Som ny yrkesverksam medlem får du de tre första månaderna gratis. Efter den perioden gäller ordinarie avgift.

Välkomsterbjudandet gäller endast nya yrkesverksamma medlemmar, som ej varit medlemmar i ST de senaste 18 månaderna. 

Påminnelseavgift från oktober

Från oktober så tar vi ut en påminnelseavgift på 20 kr för medlemmar som missar att betala sin medlemsavgift. Detta gör vi för att täcka en del av den merkostnad det innebär för förbundet att påminna om betalning.

  Månadsavgifter (1 januari 2022)

  Månadsinkomst   Avgift   

  0     -      13 999 kronor: 152 kronor/månad 
  14 000 - 15 999 kronor: 168 kronor/månad 
  16 000 - 17 999 kronor: 184 kronor/månad 
  18 000 - 19 999 kronor: 200 kronor/månad 
  20 000 - 21 999 kronor: 216 kronor/månad 
  22 000 - 23 999 kronor: 232 kronor/månad 
  24 000 - 25 999 kronor: 248 kronor/månad 
  26 000 - 27 999 kronor: 264 kronor/månad 
  28 000 kronor o uppåt:  280 kronor/månad 

  Utöver förbundsavgiften till ST tar flera av förbundets avdelningar ut en avdelningsavgift. Det vanligaste beloppet är 27 kronor per månad. Några sektioner tar ut en sektionsavgift.

  Medlemsavgiften kan betalas via löneavdrag, autogiro, e-faktura eller avi. 

  Har din inkomst förändrats?

  Om din inkomst ändras och förändringen varar i mer än tre månader kan det påverka din medlemsavgift. 

  Ändra din inkomst genom att logga in på "Min sida" och uppdatera uppgifterna. Du kan även ändra genom att kontakta oss på 0771-555 444 eller mejla medlem@st.org

  Vad räknas som inkomst?

  Medlemsavgiften baseras på din sammanlagda månadsinkomst före skatt. Med inkomst menas:

  • lön från en eller flera arbetsgivare, inklusive fasta lönetillägg.
  • Annan skattepliktig ersättning, till exempel:
   - sjukpenning och rehabiliteringspenning
   - föräldrapenning
   - arbetslöshetsersättning
   - ersättning från Trygghetsstiftelsen
   - avgångsvederlag eller liknande

  Följande räknas inte med i inkomsten

  • Sjukersättning oavsett om den är hel eller utgör en del.
  • Rörliga lönetillägg (till exempel jour-, OB-, övertids- och beredskapstillägg).

  Grupper som är avgiftsbefriade eller betalar lägre avgift

  • Som ny medlem får du de tre första månaderna gratis. Efter den perioden gäller ordinarie avgift.
  • Studentmedlemmar är helt avgiftsbefriade (gäller från januari 2018).
  • Studentmedlem som övergår till aktivt medlemskap betalar 100 kronor för hela det första medlemsåret.
  • Studielediga som själva finansierar sina studier kan under vissa villkor vara avgiftsbefriade.
  • Värnpliktiga i grundutbildning är avgiftsbefriade.
  • Medlemmar som arbetar utomlands hos arbetsgivare utanför STs organisationsområde betalar lägsta förbundsavgiften.
  • Medlem som medföljer make/maka/sambo som arbetar utomlands, betalar lägsta förbundsavgiften.
  • Du som är doktorandmedlem betalar 80 kronor per månad.
  • Du som är pensionärsmedlem betalar 300 kronor per år.

   Beräkna din medlemsavgift

   Här kan du se vad det kostar dig att gå med i Fackförbundet ST.