Medlemsavgift

Som ny medlem får du de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du bara 50 kronor per månad under de kommande tre månaderna av ditt medlemskap. Efter den perioden gäller ordinarie avgift.

Välkomsterbjudandet gäller endast nya yrkesverksamma medlemmar, som ej varit medlemmar i ST de senaste 18 månaderna. 

Har din inkomst förändrats? 

Om din inkomst ändras och förändringen varar i mer än tre månader kan det påverka din medlemsavgift. 

Ändra din inkomst genom att logga in på "Min sida" och uppdatera uppgifterna. Du kan även ändra genom att kontakta oss på 0771-555 444 eller mejla medlem@st.org

 

Medlemsavgiften är nu avdragsgill

Från och med den 1 juli 2018 är medlemsavgiften avdragsgill med 25 %. Det betyder att du som är medlem och betalar mer än 400 kronor i medlemsavgift under året får skattereduktion. 

Avdraget sker först i din nästa deklaration eftersom det gäller från 1 juli 2018. Då får du tillbaka pengar för juli-december. Nästa gång får du skattereduktion för hela året. 

Obs. Du behöver inte göra något själv. Vi skickar in din kontrolluppgift till Skatteverket så dras beloppet av automatiskt på din deklaration. 

Så funkar skatteavdraget

 1. Efter årets slut får du en kontrolluppgift från oss på avgiften du betalat under året.
 2. Avdraget på 25 % görs automatiskt i deklarationen och du får tillbaka det i form av sänkt skatt baserat på hur mycket du betalat i medlemsavgift.
 3. Exempel: Om du betalar du 256 kronor i månaden och har varit medlem i 12 månader får du tillbaka 768 kronor.
 4. Medlemskapet blir då 192 kronor i månaden om man räknar på ett helt år.

Se vad din nya medlemsavgift blir efter skattereduktion i tabellen nedan.

Månadsavgifter (gäller från 1 januari 2018)

Månadsinkomst   Avgift     Avgift efter skatteavdrag
      
0          - 11 999     136 kr     102 kr
12 000 - 13 999     152 kr     114 kr
14 000 - 15 999     168 kr     126 kr                                       
16 000 - 17 999     184 kr     138 kr
18 000 - 19 999     200 kr    150 kr
20 000 - 21 999    216 kr     162 kr
22 000 - 23 999    232 kr    174 kr
24 000 - 24 999    248 kr    186 kr
25 000  -    -          256 kr    192 kr

Utöver förbundsavgiften till ST tar flera av förbundets avdelningar ut en avdelningsavgift. Det vanligaste beloppet är 24 kronor per månad. Några sektioner tar ut en sektionsavgift.

Medlemsavgiften kan betalas via löneavdrag, autogiro, e-faktura eller avi. 

Vad räknas som inkomst?

Medlemsavgiften baseras på din sammanlagda månadsinkomst före skatt. Med inkomst menas:

 • lön från en eller flera arbetsgivare, inklusive fasta lönetillägg.
 • Annan skattepliktig ersättning, till exempel:
  - sjukpenning och rehabiliteringspenning
  - föräldrapenning
  - arbetslöshetsersättning
  - ersättning från Trygghetsstiftelsen
  - avgångsvederlag eller liknande

Följande räknas inte med i inkomsten

 • Sjukersättning oavsett om den är hel eller utgör en del.
 • Rörliga lönetillägg (till exempel jour-, OB-, övertids- och beredskapstillägg).

Grupper som är avgiftsbefriade eller betalar lägre avgift

 • Som ny medlem får du de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du bara 50 kronor per månad under de kommande tre månaderna av ditt medlemskap. Efter den perioden gäller ordinarie avgift.
 • Studentmedlemmar är helt avgiftsbefriade (gäller från januari 2018).
 • Studentmedlem som övergår till aktivt medlemskap betalar 100 kronor för hela det första medlemsåret.
 • Studielediga som själva finansierar sina studier kan under vissa villkor vara avgiftsbefriade.
 • Värnpliktiga i grundutbildning är avgiftsbefriade.
 • Medlemmar som arbetar utomlands hos arbetsgivare utanför STs organisationsområde betalar lägsta förbundsavgiften.
 • Medlem som medföljer make/maka/sambo som arbetar utomlands, betalar lägsta förbundsavgiften.
 • Doktorander betalar 80 kronor per månad.
 • Pensionärer betalar 300 kronor. Betalas månaden efter pensionsavgången och gäller 12 månader framåt.

Beräkna din medlemsavgift

Här kan du se vad det kostar dig att gå med i Fackförbundet ST.