Vad är märket?

Den procentuella löneökning vi kräver i förhandlingarna om nytt kollektivavtal är inte tagen ur luften. Den hänger ihop med det så kallade industriavtalet som tecknas mellan fack och arbetsgivare inom den konkurrensutsatta industrin.

När det blir dags att förhandla nya kollektivavtal är industrinsektorn först ut i Sverige. Industrin är den från utlandet mest konkurrensutsatta sektorn vi har. Andra branscher väljer att se hur industriavtalen ser ut och utgår sedan ifrån dem i de egna avtalsförhandlingarna. Det är bra för löneutvecklingen och för svensk nationalekonomi.

Industrins avtal blir "märket"

Det talas ofta om "märket" när nya kollektivavtal ska förhandlas. Märket är den procentuella löneökning som industrin har förhandlat fram i sina kollektivavtal. Märket kan också inkludera villkor och själva avtalstiden, alltså hur många år avtalet ska gälla.

Det är den procentuella löneökningen som vi menar när vi säger att vi vill ha en siffra i kollektivavtalen. Vi kräver att våra medlemmar ska få löneökningar som minst motsvarar märket. På så sätt får vi löner som står sig på svensk arbetsmarknad.  

Film - vad är märket?

Märket motverkar inflationens inverkan på din lön

Har du funderat på varför vi kräver årliga löneökningar? Det beror dels på att vi vill att du ska ha en bra löneutveckling, men det beror också på inflationen.

Inflation kan uppstå på olika sätt men går ut på att penningvärdet minskar. Om du hade en hundralapp förra året är den värd 98 kronor i år om inflationen legat på 2%.

Det är riksbankens mål att inflationen ska ligga på just 2% per år. På så sätt blir ekonomin i Sverige trygg och långsiktig. Vad händer då med din lön när inflationen är positiv och priserna ökar varje år?

Reallöneökningar

Kort och gott – en löneökning som klarar att bibehålla Sveriges konkurrenskraft inom industrin ger också stora vinster för hela ekonomin. Svenska löner ökar då i takt med omvärlden och kronan blir stark. På så sätt hålls inflationen i schack och vi får reallöneökningar. 

Ökar svenska löner mer än andra länders så minskar även vår konkurrenskraft med omvärlden. Då stiger inflationen och denna ”äter upp” löneökningarna. I värsta fall kan det bli som på 90-talet då det trots höga procentsatser på löneökningen blev mindre värde att handla för i plånboken.

Årliga lönehöjningar löser problemet

Det finns ingen lag som säger att din lön ska höjas varje år. Och det är få arbetsgivare som självmant skulle höja lönerna om det inte krävdes.

Då är det bra att vi har fack som tecknar kollektivavtal med siffror i!

Vi tycker att det ska finnas en siffra med i kollektivavtalen som säger hur mycket lönerna ska höjas varje år. Med en siffra i kollektivavtalet som lägst är i nivå med märket får du en god löneutveckling.

Får alla lön i nivå med märket?

Nej, alla avtal har inte individgarantier. Vi som fackförbund förhandlar fram en siffra i de centrala avtalen som motsvarar den löneutveckling som alla anställda på arbetsplatsen gemensamt ska ha. Denna siffra utgår ifrån märket och vårt mål är att alla ska få en bra löneutveckling.

Men det är i slutändan din arbetsgivare som bestämmer hur procenten ska fördelas. Utifrån lokala lönekriterier (exempelvis ditt ansvar och dina prestationer under året) får du en viss procent i löneökning. 

Garanti för låg löneutveckling

Får du ingen eller låg löneutveckling över tid är det något som din chef måste kunna motivera. Din chef ska även diskutera detta med dig och tillsammans med dig planera vad du kan göra för att påverka din lön. Detta kan ske i exempelvis utvecklingssamtalen eller lönesamtalen. 

Får du ingen eller låg löneutveckling över tid kan du enligt kollektivavtal på den statliga sektorn (myndighet, affärsverk eller liknanande) ha rätt till särskilda åtgärder

Kontakta oss om du har frågor kring låg löneutveckling.

Krontalsplattan - ytterligare en garanti

Med en krontalsplatta kan vi se till att de med lägst löner får lite extra. I praktiken innebär det att de som tjänar under en viss nivå kommer att bidra med mer pengar till den totala lönepotten på en arbetsplats.

Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.
Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.
Press

ST inom Infranords krav i avtalsrörelsen

Fackförbundet ST har idag lämnat över vårt yrkande i avtalsrörelsen för våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur till arbetsgivarparten Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling.
Press

Vi säger upp det statliga Samarbetsavtalet

Idag har vi inom OFR S,P,O*, som är en förhandlingspart inom staten, sagt upp det statliga Samarbetsavtalet med Arbetsgivarverket. Uppsägningstiden för Samarbetsavtalet är ett år.
Press

Våra yrkanden inom Spårtrafiken

Idag startar de centrala löneförhandlingarna inom bransch spårtrafik. Vi har idag växlat yrkande med vår motpart Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling med en garanti på minst 400 kronor i löneökning.
Nyhet

Uppdatering kring omställningsavtalets tillämpning

Det är nu fastslaget att arbetsgivare har en ovillkorlig skyldighet att anmäla ärenden i omställningsavtalet till Trygghetsstiftelsen.