Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är något som kan ge ny inspiration och ny energi i ditt jobb. Men det blir också mer och mer en nödvändighet för att hålla dig uppdaterad och aktuell i din roll.

Arbetsmarknaden förändras snabbare än någonsin och kompetensutveckling är därför ett väldigt bra verktyg för att behålla din anställningsbarhet och bredda dina möjligheter på arbetsmarknaden.

För arbetsgivaren, såväl som för dig själv är det viktigt med kompetensutveckling för att du ska bli trygg i det du gör och kunna föra organisationen framåt. Att utveckla din kompetens påverkar även din löneutveckling och bidrar till att din ställning på arbetsmarknaden stärks. Det är du som vet bäst vad som behövs för att utföra ditt jobb.   

Förbered dig

Det finns saker du kan göra för att hjälpa arbetsgivaren att se vilken kompetensutveckling just du behöver.

 • Lista vad du har för kompetens, både genom utbildning och förvärvad genom erfarenhet  
 • Beskriv hur du använder din kompetens i ditt jobb. Ge gärna konkreta exempel  
 • Beskriv vad du behöver för ytterligare kompetens på kort sikt, och varför det behövs 
 • Fundera över vad du kommer behöva för kompetens i framtiden, och varför, och också hur du själv vill utvecklas 

 
Det här ger en bra grund inför att diskutera din kompetensutveckling med din arbetsgivare. Ge gärna konkreta förslag på kurser, utbildningar eller utveckling i arbetet du är intresserad av. 

Du som medlem kan få hjälp att inventera din kompetens och karriärplan via
våra karriärtjänster

Så här driver du din kompetensutveckling i arbetet

 • Använd ditt utvecklingssamtal. Där kan du diskutera dina behov och komma överens med din chef om vilken kompetensutveckling du behöver för ditt arbete.  
 • Planera din kompetensutveckling. Gör en utvecklingsplan med uppföljningstillfällen som sträcker sig till nästa utvecklingssamtal.  
 • Börja använda din nya kunskap från kompetensutvecklingen i jobbet. Vänta inte med att applicera förbättringar, även om kursen inte är slut än.  Och berätta vad du gör!
 • Följ upp din plan. Gå igenom din utvecklingsplan med din chef vid avstämningsmöten och se om något behöver ändras eller om ni är nöjda med hur den genomförs.

Vad kan kompetensutveckling vara?

 • Olika utbildningar anpassade till din befattning och det du jobbar med.  
 • Studiebesök på en annan arbetsplats. Se hur de jobbar på ditt område.  
 • Prova på nya arbetsuppgifter. Du får nya intryck och ny kunskap.  
 • Prova nya arbetsmetoder. Prova på att exempelvis arbeta i korta projekt, med fokusgrupper, fältstudier eller feedback om du inte brukar det.  
 • Skaffa en mentor. En mentor behöver inte vara någon som är äldre än dig. Men någon som du kan utbyta erfarenheter med, som kan inspirera dig och som hjälper dig i din utveckling. Läs mer om mentorskap här.  
 • Gå med i ett nätverk. I nätverk kan du utbyta erfarenheter, diskutera problem och lösningar och hitta värdefulla kontakter för din karriär. 

Fackförbundet STs utbildningar

 
Är du fackligt ombud på din arbetsplats och känner att du vill lära dig mer om det fackliga arbetet? Då har vi bland annat påbyggnadsutbildningar i arbetsmiljö eller uppdragsutbildningar i omställningsavtalet, arbetsrätt eller rekrytering. Vi har även en rad e-utbildningar som du enkelt kan genomföra hemma eller på jobbet.  
STs utbildningar

Sensus 

Ta chansen och kompetensutveckla dig inom bland annat kommunikation, ekonomi, personalansvar och projektledning. Som medlem i ST får du 12 % rabatt på diplomutbildningar hos Sensus. 
Sensus diplomutbildningar

Våra samarbetspartners

 
Vi samarbetar också med bland annat TCO, Trygghetsstiftelsen och Union to Union när det gäller kurser och aktiviteter.
Våra samarbetspartners och deras utbud

 

Nyhet

4 vanliga karriärtyper – vilken är du?

Begreppet “karriär” förknippas ofta med att man klättrar i hierarkin på ett företag, organisation eller i en bransch. Faktum är att det här bara är ett sätt att vilja utvecklas karriärmässigt, och det är inte ens det vanligaste sättet i Sverige.