Våra kollektivavtal

ST förhandlar fram kollektivavtal med bra villkor för dig som jobbar på statligt uppdrag. I avtalen finns regler om exempelvis lön, arbetstid, semester, sjuklön, föräldralön, pension och försäkringar. 

Genom kollektivavtalen har Fackförbundet ST förhandlat fram förbättringar av villkor vi har enligt lag. Utan kollektivavtalen skulle de villkoren vara sämre.  

ST har också förhandlat fram avtal på andra områden. Regler om lön och löneutveckling finns bara i kollektivavtalen. Utan kollektivavtal är det arbetsgivaren som ensidigt bestämmer om din lön. Utan kollektivavtal har du heller inte rätt till exempelvis övertidsersättning eller ersättning på obekväm arbetstid.

STs kollektivavtal omfattar dig som arbetar:

  • Inom myndigheter och affärsverk
  • På universitet och högskolor
  • I statliga bolag och stiftelser 
  • I statliga bolag eller i vissa privata bolag med statligt uppdrag

Centrala och lokala kollektivavtal 

De centrala kollektivavtalen träffas mellan ST som fackförbund och våra centrala motparter: Arbetsgivarverket och de olika branscherna inom Almega Tjänsteförbund. 

De centrala avtalen är ofta ramavtal. Det innebär att det lokala facket och arbetsgivaren i lokala avtal kan komma överens om andra bestämmelser på vissa områden. Antingen för att göra dina anställningsvillkor ännu bättre eller för att regelsystemet ska fungera smidigare på din arbetsplats.

Ditt lokala avtal

Vill du veta vilka villkor som gäller för dig måste du ta reda på vilka lokala kollektivavtal som finns för din arbetsplats. Finns det i lokalt avtal regler om lön eller arbetstid, så är det de reglerna som gäller – och inte motsvarande regler i det centrala avtalet.  

De lokala kollektivavtalen träffas ofta av ST-avdelningen och den enskilda arbetsgivaren (till exempel myndighet, universitet/högskola, statlig stiftelse, statligt bolag eller privat bolag med statligt uppdrag). I vissa fall kan det finnas så kallade lokal-lokala avtal. Det är avtal som träffas mellan exempelvis en ST-sektion eller ST-klubb och den lokala arbetsgivaren (i de fall avdelningen har sektioner/klubbar).  

Ring lokala facket

Kontakta din ST-avdelning för att få veta vad som gäller just dig. Är du osäker på vem du ska vända dig till: 

Vilka centrala kollektivavtal gäller för din verksamhet?

Alla medlemmar i ST omfattas inte av samma centrala kollektivavtal. Vilka avtal som gäller för dig beror på inom vilken verksamhet du arbetar. Kom också ihåg att regler i de centrala avtalen kan vara omförhandlade lokalt. Kontakta därför alltid ditt lokala fack för att få veta om det finns något lokalt kollektivavtal.

Är du osäker på vem du ska vända dig till kan du ringa ST Direkt på telefon 0771-555 444 eller kontakta kansliet.

Klicka på "ditt" området för att se centrala avtal för ditt verksamhetsområde 

Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.
Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.
Press

ST inom Infranords krav i avtalsrörelsen

Fackförbundet ST har idag lämnat över vårt yrkande i avtalsrörelsen för våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur till arbetsgivarparten Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling.
Press

Vi säger upp det statliga Samarbetsavtalet

Idag har vi inom OFR S,P,O*, som är en förhandlingspart inom staten, sagt upp det statliga Samarbetsavtalet med Arbetsgivarverket. Uppsägningstiden för Samarbetsavtalet är ett år.
Press

Våra yrkanden inom Spårtrafiken

Idag startar de centrala löneförhandlingarna inom bransch spårtrafik. Vi har idag växlat yrkande med vår motpart Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling med en garanti på minst 400 kronor i löneökning.