Här hittar du din avdelning

Du hittar din avdelning eller sektion genom att söka i rutan nedan.

Information om eventuellt namnbyte

Förbundsstyrelsen planerar att kalla till extrakongress i samband med ordförandekonferensen 24-25 oktober. Det kommer då utses vilka ombud som ska delta. Följ processen om eventuellt nytt förbundsnamn på framtidensST.se. Du kan även skicka dina tankar och frågor till framtid@st.org eller ringa ST Direkt på 0771-555 444. 

 

Hitta ST nära dig och prata med oss

ST har över 8000 förtroendevalda och närmare 110 avdelningar för din skull. Ring eller skriv – de finns på ditt jobb.