Har du koll på din visstidsanställning?

Fackförbundet STs förbundsjurist guidar dig i djungeln av tidsbegränsade anställningsformer så att du kan få koll på just din situation.

Provanställning – för både dig och arbetsgivaren

Provanställning gör det möjligt för både dig och arbetsgivare att testa samarbetet innan ni beslutar er för en framtid tillsammans. Trivs du inte kan du avbryta anställningen utan orsak. Väljer arbetsgivaren att avbryta anställningen har du rätt att få besked två veckor i förväg.

Nästan alla arbetsplatser använder provanställning, för att kvalitetssäkra sin rekrytering. Provanställningen kan vara i max sex månader och därefter övergår den automatiskt i en tillsvidareanställning inget annat sägs. Denna prövotid kommer med en viss osäkerhet, eftersom att den kan avslutas med så kort varsel och utan krav på saklig grund. 

Vikariat och allmän visstidsanställning

Har du ett vikariat? Då har du en tidsbegränsad anställning och ersätter en anställd som är ledig eller bemannar en tjänst i väntan på rekrytering. Men arbetsgivaren kan även tidsbegränsa utan anledning, med en allmän visstidsanställning, under högst två år.

Tidsbegränsade anställningsformer inom staten

För statlig verksamhet finns det enligt anställningsförordningen dessutom ytterligare fyra tidsbegränsade anställningsformer:

  • För personer i verksledande ställning.
  • Under enstaka och kortvariga perioder.
  • För den som genomgår aspirant- eller annan utbildning.
  • Vid beslut om omfattande omorganisation eller nedläggning inom två år.

En tidsbegränsad anställning enligt anställningsförordningen ger inte samma skydd i lagen som en vanlig tidsbegränsad anställning. Anställningen kan till exempel inte omvandlas till en tillsvidareanställning, även om den pågått i mer än två år. Fråga därför arbetsgivaren varför de väljer just denna anställningsform.

Specialregler för universitet och högskola

För att krångla till det ytterligare finns det specialregler, särskilt för universitets- och högskoleområdet, enligt högskoleförordningen och kollektivavtal. Gemensamt för dessa är att det krävs objektiva skäl för tidsbegränsad anställningsform.

Se upp med hitte-på-anställningar

Projektanställning, timanställning, intermittent anställning och behovsanställning är enligt lagar och förordningar inte godkända anställningsformer. Det är termer som används, men som i regel faller under allmän visstidsanställning. 

Det är viktigt att du i ditt anställningsavtal har en korrekt anställningsform. Med ett vikariat eller en allmän visstidsanställning i botten kan du och arbetsgivare komma överens om hur anställningen ska se ut, till exempel att du rings in vid behov.

Är du osäker på om din anställningsform är korrekt? Kontakta dina lokala fackliga företrädare eller ring ST Direkt!