TRAILER MASTER 180313 20Mbps VIMEO

Statliga partsrådet

Rådet för partsgemensamt stöd inom den statliga sektorn, allmänt kallat Partsrådet, är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och SEKO. Fackförbundet ST är alltså medlem via förhandlingskartellen OFR/S,P,O och partsrådets arbete berör i hög grad förbundets medlemmar inom Arbetsgivarverkets område.

Fokus i Partsrådets arbete ligger på stöd till de lokala parterna i gemensamma kärnfrågor som fastställts av de centrala parterna i kollektivavtal.

Verksamheten är indelad i olika arbetsområden. Partsrådet kan även göra andra insatser som parterna gemensamt avtalar om. Partsrådet tillhandahåller dessutom medel för att anlita arbetstagarkonsulter enligt det statliga avtalet Samverkan för utveckling. Rådets huvudområden är: Arbetsmiljö, Hållbart arbetsliv, Innovation och utveckling, Lönebildning och slutligen Samverkan.

Till Partsrådets hemsida

Nyhet

Nytt arbetsområde för Partsrådet

Det statliga partsrådet har nyligen får ett nytt arbetsområde - Hållbart arbetsliv. De första tjänsterna kommer att erbjudas under hösten och tanken är att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och bidra till friska och engagerade arbetsplatser.