Får rådgivning av Trygghetsrådet

Få stöd till nytt jobb av Trygghetsrådet 

Genom avtal mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund sätter arbetsgivare in pengar årligen för så kallat omställningsstöd. Det är till för att hjälpa dig att snabbt hitta nytt jobb om du sägs upp. Om du jobbar inom ett bolag kan du söka stöd hos Trygghetsrådet. 

Uppsägning på grund av arbetsbrist kan ske om din arbetsgivare har ekonomiska problem eller behöver gå igenom en omorganisation. Då beror initiativet på din arbetsgivares situation och har inte en koppling till dig personligen. 

Vem kan få stöd av Trygghetsrådet? 

Trygghetsrådet (TRR) stöttar dig som jobbar inom ett bolag och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller på grund av sjukdom. Stöd beviljas till dig som uppfyller fullständiga villkor och består bland annat av: 

 • Personlig rådgivning: du får en egen rådgivare som stöttar och utmanar dig på vägen mot nytt jobb eller start av företag.  
 • Avgångsersättning: ett komplement till a-kassan för personer över 40 år.  
 • Studieersättning: gäller studier som syftar till att du får ett nytt jobb.  

Du kan även söka stöd om du blivit uppsagd på grund av sjukdom. 

Uppfyller du villkor för personlig rådgivning? 

Trygghetsrådet kan ge dig personlig rådgivning så att du hittar en ny sysselsättning. För att få det ska du: 

 • arbetat minst 12 månader under en sammanhängande tid, inklusive uppsägningstiden 
 • arbetat minst 16 timmar per vecka 
 • vara tillsvidareanställd vid uppsägningstillfället 
 • blivit uppsagd på minst 20 %. 

Uppfyller du villkor för avgångsersättning?

Avgångsersättning är ett ekonomiskt komplement till a-kassan om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Det beviljas till dig som uppfyller fullständiga villkor. Det krävs bland annat att du:

 • är över 40 år
 • jobbat mer än 5 år under en sammanhängande tid  
 • har månadslön på minst 27 100 kronor
 • blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom minst 20 %

Både du och din arbetsgivare behöver skicka in en ansökan till Trygghetsrådet för att kunna få stöd. Hur du ansöker, fullständiga villkor och mer utförlig information hittar du hos Trygghetsrådet.

Till Trygghetsrådet