Vad gör en förtroendevald inom ST?

Publicerad: 2022-02-09

Arbetar du på en statlig myndighet, en stiftelse, ett bolag eller inom universitets- och högskoleområdet? Vill du påverka din arbetsplats till det bättre och knyta många värdefulla kontakter inom organisationen? Då kan uppdraget som förtroendevald vara något för dig.

Ett uppdrag i medlemmarnas tjänst

Förtroendevalda är medlemmar i ST som har ett fackligt uppdrag och fått förtroendet från sina kollegor att företräda dem. En förtroendevald arbetar tillsammans med medlemmarna på arbetsplatsen för att driva deras frågor i samverkan med arbetsgivaren. Syftet är att påverka arbetsplatsen till det bättre.

Rent konkret kommer du som blir förtroendevald att hålla i medlemsmöten, delta i samverkansmöten med chefer, informera dina kollegor om vad som händer på arbetsplatsen, delta i lönerevisioner eller lönekartläggningar, välkomna nyanställda, osv.

Uppdragen kan skilja sig åt en del beroende på vilken typ av roll du har. Det finns dock fyra grunduppdrag som alla förtroendevalda i Fackförbundet ST delar:

 • Stödja och företräda medlemmar
 • Värva nya medlemmar
 • Synliggöra Fackförbundet ST och det fackliga arbetet på arbetsplatsen
 • Arbeta för och skapa engagemang för ett bättre arbetsliv 

Vilka fackliga uppdrag kan jag bli vald till? 

I Fackförbundet ST finns en rad specifika uppdrag. Här är några exempel: 

 • Arbetsplatsombud 
 • Ansvarig för arbetsmiljön 
 • Ansvarig för kommunikation 
 • Ordföranden 
 • Registeransvarig 
 • Sekreterare 
 • Kassör 
 • Studieorganisatör